Referat af ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 28. februar 2017 kl. 19.00 i Rytterstuen på Engtoft

Der var ca. 40 fremmødte

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

Charlotte M. blev anbefalet og tog imod valget.

 

 1. Valg af 2 stemmetællere. Trine M. og Helen A. blev valgt

 

 1. Formandens beretning (v. Ida)

 

Så er endnu et år gået 

Der har været lidt omrokering af bestyrelsesposter i løbet af året, men er vi er ved at være på plads og jeg stiller derfor op til at fortsætte som bestyrelsesformand. 

Vi startede desværre 2016 ud med at skulle aflyse vores vinterstævne pga. af for få hjælpere, det er vi dog kommet rigtig godt efter og i er alle begyndt at være mere aktive og der kommer flere og flere hjælpere  – men det er dog mange af de samme ansigter, som er med til at trække det hårde læs hver gang, så derfor er det også et kommende ønske, at vi bliver ved med at hjælpe hinanden så vi kan få skabt en god klub, som kan levere nogen gode stævner og sammenhold, som der nogen gange godt kan mangle lidt af inden for ride verdenen. 

Jagten som havde 40 års - jubilæum i 2016, var en stor succes, med stor deltagelse på ca. 80 rytter. Dette kunne vi ikke havde gjort uden jagt udvalget, så en stor TAK til jer og for alt jeres indsats. Og vi håber på en god jagt igen i år. 

Så har vi fået holdt nogen gode stævner, som blandt andet vores klubmesterskab og vores julestævne, hvor der har været god stemning og der er blevet redet en masse gode ture, specielt også en stor tak til køkkenet, som har været en stor succes til vores stævner. 

Så har vi afholdt køb slag bytte dag, dog uden succes ? Måske det skal overvejes, hvorvidt det skal afholdes igen, da der ikke var mange deltagende. 

Vi har afholdt ryttermærke 1 & 2, uden Neel og Sarah ville dette ikke havde været muligt, så en stor tak til jer og jeres indsats, vi håber på at i kan hjælpe igen og være med til at afholde nogle nye ryttermærker 

Vi har afholdt Horsegroom flettekursus, med Tina Dufour, som var en stor succes og vil være noget vi stræber efter at holde igen, eller noget lignede. 

Generelt har det været et godt år og Tak til de forskellige udvalg der har været med til at gøre disse aktiviteter mulige og alle de frivillige der kommer og hjælper til stævner, og håber i vil gøre en fremsat indsats til de kommende stævner vi holder, som til vores distrikstævne, her i februar måned, hvor der var en god hjælper indsats og som forløb rigtig fint, selvom vi måtte aflyse de sidste klasser. 

Tak til familien på Engtoft for det gode samarbejde og vi håber fortsat på, at kunne blive ved med at have et godt samarbejde. 

Tak til jer alle og lad der fortsat blive masser af gode og sjove stunder, det er sådan jeg ønsker ØSR forbliver.

 

 1. Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab (v. Dorte)

Regnskabet blev fremvist og gennemgået, med udpluk af de enkelte poster.

Regnskabet blev derefter godkendt og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

 1. Fastsættelse af kontingent (v. Dorte). Vi har i bestyrelsen ikke talt om forhøjelse eller nedsættelse af kontingent i indeværende år, og da der pr. 1.1.2017 er sket en stigning er det blevet besluttet ikke, at tage dette emne op før til næste års generalforsamling, idet der tidligst kan ske ændringer til året 2019.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 

Forslag fra 2016:

-Endvidere blev der stillet forslag om mulighed for ½ medlemskab pr. halvår – altså pr. 1/7- og 1/1. Forslaget var ikke stillet i rettet tid inden generalforsamling, så dette er et punkt til næste års generalforsamling.

-Ingen øvrige forslag er indkommet

Forslaget blev fremlagt – men ingen havde yderligere kommentarer.

 

Dog blev der drøftet spørgsmål om medlemskab i forbindelse med klubmesterskab. Det fastslås nu, at for at kunne deltage i klubmesterskab skal man være medlem af klubben før eller samtidig med af proportionerne til klubmesterskabet bliver godkendt, som er ca. én mdr. før selve stævnet. Ellers får man ikke lov at stille op til klubmesterskabet. Øvrig annoncering af klubmesterskabs dato vil fremgå af vores hjemmeside.

 

 1. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter

 

 1. Formand

Ida Mundberg (konstitueret) er på valg for 1 år (modtager gerne genvalg)

Ida blev genvalgt

 

 1. Kasserer

Dorte Zacho er på valg for 1 år (modtager gerne genvalg)

Dorte blev genvalgt.

 

 1. Bestyrelsesmedlemmer

Julie E. Pedersen er på valg for 2 år (modtager gerne genvalg)

Julie genvalgt

Linette Møller Andersen er ikke på valg

Dianna Bøgeskov Schramm er ikke på valg

 

 1. Suppleanter

Julie Mundberg er på valg for 2 år (modtager IKKE genvalg)

Mie valg

Ny suppleant skal vælges

Lisa valgt

 

 1. Bilagskontrollanter

Marianne Andersen går af (ny skal findes for 1 år) Dorte S. rykker op og tager et år mere for

Dorte Schulz Jepsen er på valg for 2 år (modtager IKKE genvalg, dog gerne hvis ingen melder sig) Tina Poulsen vælges for 2 år.

 

 1. Valg af udvalgsmedlemmer

 

 1. Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget

Udvalget består nu af: Charlotte M, Lisa, Mie, Jeanette, Betinna, Dorte, Susanne og Trine

 

 1. Sponsorudvalg

Udvalget består nu af Betinna, Charlotte, Lisa, Mie og Susanne

 

 1. Jagtudvalg

Udvalget består nu af Theresa (Gjorslev), Tina, Neel, Dorte (Charlotte, Diana)

 

 1. Biksudvalg

Udvalget består nu af Linette, Betinna, Diana og Nicolai vil gerne hjælpe + evt. med vedhæng til at stå i biksen. Og vi opfordre hermed folk til at melde sig som hjælper i biksen til vores stævner.

 

 1. Juniorudvalg,

Udvalget består nu af Mie, Julie, Neel, Victoria, Freja, Jean, Tia

 

Rangliste ansvarlig – Jeanette fortsætter gerne.

 

 

 1. Eventuelt

Theresa fortalte lidt mere om selve jagten, og hvad det kræver af forberedelse og hjælp. Theresa fremsender en mail med de opgaver der ligger.

 

Theresa nævnte bla. at skoven er lavet med faste ridestier og faste spring, at der bygges yderligere spring dagen før selve jagten, Master og ræv rider gratis.

Husk der er hygge og grillpølser i gården, efter jagten.

Samarbejde med Ledreborg slot -  Ring eller skriv til 53545550 Theresa, hvis der er yderligere spørgsmål. Theresa fremsender mail med opgaveliste i forbindelse med jagten.

 

 

 1. Uddeling af præmier til årets rangliste vindere og til årets ”Fair Player”

Tillykke til Isabell Møller, Tia Lundberg, Victoria B. Schramm, Caroline Jordan, Nicoline Poulsen, Jean Ferdinand, Julie Pedersen, Linette Andersen, Susanne Lundberg, Sarah Ohlendorff, Kia Wallin Jørgensen, Neel Bernhoff, Camilla Zacho, Maria Isabella Kristensen, Christine Hye, Sarah Lindeburg, Louise Krogh Hansen og Julie Gothenborg, samt Dorte Zacho for Årets Fairplayer.

Som referent – Dorte Zacho

Referat af ordinær generalforsamling

Mandag, den 15. februar 2016 kl. 19.00 i Rytterstuen på Engtoft

Ca. 40-45 fremmødte

Dagsorden

 1. Valg af dirigent – Charlotte Mundberg blev valgt

 

 1. Valg af 2 stemmetællere – Helen og Jeanette

 

 1. Formandens beretning (v. Lisa)

 

Så er endnu et år gået.

Vi har desværre haft en lille nedgang i medlemmer, hvorfor er tit svært at sige. Vi prøver dog fortsat på at være en god og attraktiv klub, der gerne vil gøre noget for sine medlemmer. Dette ses i nogle af de tilbud vi udbød i 2015. Igen bød vi på ryttermærker det blev til et hold i ryttermærke 1,3,4 vi arbejder netop på at finde en ny underviser så vi snarest kan starte en hold op i ryttermærke 2 som er meget efterspurgt.

 

Jagten som ligger fast første søndag i maj, var endnu engang et tilløbsstykke, denne gang var det med start i parken på Gjorslev gods. Der var i 2015 også lave en kørerute for at man kunne køre rundt i skoven og se feltet springe nogle udvalgte steder. Jeg kan allerede nu sige at planlægningen af jagt nr. 40 er i gang. Så spær allerede nu 1 maj. Til en god tur i skoven.

 

Så er der jo som altid alle vore gode stævner.

Vi startede året med at kaste os ud i noget nyt. Et indendørs C-stævne for pony og hest i spring med D-klasser fredag aften. Det forløb rigtig godt vi havde 283 starter igennem på den weekend. Så vi må sige det var en travl weekend men også sjovt at prøve noget nyt.

Foråret lod vente på sig, så det var fortsat en kold fornøjelse da vi afholdt vores forår stævne. Et stævne der gik lige efter bogen.

Sensommer stævnet med klubmesterskab blev som altid afviklet i sep. Der er et eller andet med dette stævne. De sidste 2 år, har vi stået søndag morgen med et springbane der skal rykkes ind, i 2015 var det et tordenvarsel der var den afgørende faktor, så fremad rettet kan det være vi bare skal sige det afholdes inde, så vi ikke skal starte dagen med kaos.

Året sluttede som altid af med vores dejlige julestævne, det er om altid det stævne jeg ser mest frem til, nok mest på grund af den gode stemning. Junior udvalget havde sørget for der blev lavet dekorationer og pyntet juletræer. Da de afholdt julehygge med overnatning ugen inden Det var en rigtig god ide og jeg håber de har lyst til at gentage det igen i år.

 

Som klub sørger vi altid efter personer der har lyst til at involvere sig lidt ekstra i vores klub, det kan være svært at få et stævne til at løbe rundt med hensyn til hjælper, men syntes det er blevet lidt nemmere i år, da vi har lavet et nyt system for hjælpeskemaet som giver et bedre overblik og gør det nemmere med planlægningen.

 

Jeg vil gerne vil takke vores Stævne og aktivitetsudvalget som i 2015 bestod af Charlotte og Bettina Mundberg, Jeanette Rasmussen, Dorte Zacho, og mig selv.

Vores sponsorudvalget der altid er på jagt efter præmier til vores stævner – Disse præmier er med til at give ekstra starter så stor tak til Bettina, Charlotte og Søs.

 

Biksudvalg startede året med en lille krise, da alle dem der tidligere stod for biksen desværre måtte stoppe. Det har været lidt svært at for det op og køre men ved planlægningen at årets sidste stævne blev Bettina og Linette de ansvarlige omkring biksen, hvilket også var tydelig at mærke ved julestævnet hvor julefreden var til at finde selv i de travle stunder. Vi håber derfor I vil fortsætte det gode arbejde

 

Hele familien på Engtoft. Vi siger tusind tak fordi I er dem i er, vi ser samtidig frem til at fortsætte det gode samarbejde.

 

Her som afslutning, vil jeg takke jer alle. Jeg har i 5 år være en del af ØSR, først som kassere og de sidste 3 år som formand. Af personlige oversager har jeg dog valgt at træde tilbage og lade nye kræfter komme til. Jeg vil dog fortsat være med i stævne udvalget og stiller mig også gerne til rådighed som julemand når vi når dertil igen.

 

Tak til jer alle og lad der fortsat blive masser af gode og sjove stunder, Det er sådan jeg ønsker ØSR forbliver.

 

 

 1. Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab (v. Dorte) – regnskabet blev gennemgået, viser i store træk en sund økonomi. Stævnerne giver et pænt overskud og derfor er der råd til at tilbyde vores medlemmer kurser og ryttermærker oa.

 

 1. Fastsættelse af kontingent (v. Dorte) – Vi har stillet forslag til ændringer af kontingentet pr. 1.1.2017 skal stiger fra hhv.senior 425, junior 300 og passiv 125 til 450, 350 og 175. Forslaget blev vedtaget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen ( oesr-rideklub@live.dk eller oesr@the-jordans.dk)

 

Der er stillet forslag om gæstemedlemsskab, ved hold stævner. DRF/DIF vedtægter siger

Et medlemskab som minimum skal have en varighed af 3 mdr. Dette betyder, at der ikke kan betales kontingent for mindre end 3 mdr. Alle typer af medlemskab skal selvfølgelig fremgå af klubbens vedtægter sammen med oplysning omkring kontingentopkrævning.

Vedtægts ændring skal lyde:  Det er muligt at købe 3 måneders gæstemedlemskab for ½ pris i forhold til normal pris. Der kan kun købes gæstemedlemsskab i forbindelse med hold deltagelse hvor man vil stille med et ØSR hold, dermed må forstås at man ikke er startberettiget til deltagelse i klubmesterskab og andre stævner som enkelt ekvipage. Ved hold deltagelse er det muligt at låne underlag med klub logo. – Forslaget blev vedtaget.

 

Dressur Klubmesterskab.

Der rides på procent som ganges op efter følgende model:

Sværhedsgrad 0 (LD-LB3/LC3) ganges med 1,0

Sværhedsgrad 1 (LA1/LB1 –LA3/LB3) ganges med 1,01

Sværhedsgrad 2 (LA4/LA1-LA4/LA3) ganges med 1,02

Sværhedsgrad 3 (Pony LA4) ganges med 1,03

-       Forslag vedtaget

-       Endvidere blev der stillet forslag om mulighed for ½ medlemskab pr. halvår – altså pr. 1/7- og 1/1. Forslaget var ikke stillet i rettet tid inden generalforsamling, så dette er et punkt til næste års generalforsamling.

 1. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter
 1. Formand

Lisa Jordan er på valg for 1 år (modtager IKKE genvalg)

Lennarth Oldendorff – ”bonusfar” for Sarah, har tidligere siddet i div. bestyrelser, bla. som kasserer i Tune Rideklub

 1. Kasserer

Dorte Zacho Larsen er på valg for 1 år (modtager IKKE genvalg) – ingen meldte sig, så Dorte tager et år mere

 1. Bestyrelsesmedlemmer

Helle Nielsen er på valg for 2 år (modtager IKKE genvalg)

Katrine A. Ruthmann er på valg for 2 år (modtager IKKE genvalg)

Julie Pedersen er ikke på valg

Valgt:

Diana Bøgeskov Schram – mor til Victoria Bøgeskov Schram og flittig hjælper til stævner

Ida Mundberg – datter af Charlotte og Lars ;-)

 1. Suppleanter

Søs Rasmussen er på valg for 2 år (modtager IKKE genvalg)

Julie Mundberg er ikke på valg

Linette Møller Andersen – daglig gang på Engtoft og flittig hjælper til stævner

 1. Bilagskontrollanter

Marianne Andersen er på valg for 2 år (modtager genvalg)

Dorte Schulz Jepsen er ikke på valg  - ingen ændringer

Valg af udvalgsmedlemmer

 1. Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget

Charlotte, Lisa, Mie, Jeanette, Betina og Dorte

 1. Sponsorudvalg

Betina, Charlotte, Julie og Lisa

 1. Jagtudvalg

Therese (Gjorslev Gods), Julie, Tina (Charlotte)

 1. Biksudvalg

Linette, Betina, Tina, Diana, Pia

 1. Juniorudvalg.

Mie, Sarah, Julie, Neel

 1. Rangliste ansvarlig

Jeanette

 1. Eventuelt
 1. Uddeling af præmier til årets rangliste vindere og evt. til årets ”Fair Player”

Årets fair player, endte for første gang uafgjort.

For de 2 der må deles om pladsen, gælder begges deres norminering deres hjælpsomhed. De er begge faste hjælper ved alle ØSR stævner, hvor de er med fra start til slut.

Den ene vinders norminering lyder: Hun hjælper alle hvor hun kan. Jeg tror ikke der er en dag uden hun bliver spurgt om hun kan hjælpe med et eller andet. Om det er at tjekke efter om en hest er halt, eller hjælpe med at lukke en hest ind, eller i sidste ende at være den person der tække en hest ud til sin sidste rejse. Sagt med andre ord du er heste mor for alle der er opstaldet her på Engtoft men også en faiter der altid springer til som hjælper for ØSR.

Den anden vinders norminering lyder: Hun springer altid til og hjælper med at passe vores ponyer, når vi ikke selv har tid eller vi trænger til en fridag. Igennem det sidste år har hun holdt sin gode og smittende humør oppe til tros for gentagende nedture med syge ponyer. For ØSR kender vi hende som den faste hjælper om det gælder stævner eller uddeling af drikkevare ved Gjorslevjagten.

Bettina Mundberg og Caroline Jordan 2015 fair player.

Ranglistevindere 2015 - Pony Dressur
Placering

Rytter

Pony

Point i alt

1

Thilde Emilie Højer

Gribsvads Little Hector

262

2

Freja Lærke Rasmussen

Sølvmosegårds Sputnik

82

3

Isabell Møller

Sønderlunds Renoir

37

Ranglistevindere 2015 - Pony Spring
Placering

Rytter

Pony

Point i alt

1

Freja Lærke Rasmussen

Sølvmosegaard´s Sputnik

69

2

Emma Knudsen

Pepito

65

3

Emma Knudsen

Skousboe Candyfloss

58

Ranglistevindere 2015 - Hest Dressur
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Julie Pedersen

May Night Chic

29

2

Mette Simonsen

Højgaards Bacardi

14

3

Ida Amalie Nielsen

Lundsbjerggård Cassie

12

3

Fie B. Thomsen

Elmerhøjs Hero

12

Ranglistevindere 2015 - Hest Spring
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Mie Mundberg

Gangnam Style

110

2

Ida Mundberg

Don´s Granaat

55

3

Mie Mundberg

Don´s Granaat

27

Ranglistevindere 2015 - Hest/Pony Military
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Camilla Zacho Larsen

Fuglekildes Danny

14

Ranglistevindere 2015 - Rideskole/Part Dressur
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Victoria Bøgeskov Schramm

Engtofts Victor

19

2

Louise Emma Krogh Hansen

Engtofts Gunilla

12

3

Freja Sørensen

Engtofts Victor

9

Ranglistevindere 2015 - Rideskole/Part Spring
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Louise Emma Krogh

Engtoft´s Gunilla

27

2

Caroline Eggert Jordan

Engtofts Tøsen

17

3

Freja Sørensen

Skousboe Roxy

16

3

Julie S. Mundberg

Engtoft´s Ally

16

2015

Referat ordinær generalforsamling

Mandag, den 23. februar 2015 kl. 19.00 i Rytterstuen på Engtoft

Dagsorden

Lisa byder velkommen til alle. Vi er ca. 50 fremmødte og Peter måtte hente flere stole……

Valg af dirigent – valget faldt som det plejer på Charlotte Mundberg

Valg af 2 stemmetællere – Helen Andersen og Katrine Ruthmann

 

Formandens beretning

Endnu et år er fløjet af sted. Vores medlemstal for 2014 siger fortsat lige over de 100, så det er dejligt. Jeg ser igen tilbage på et år, der til tider kan være både hektisk og stressende. Ja ligefrem nogen gange tager modet fra en. Det der gør man får lysten til igen at give den en skalle er når man så modtager en tilbagemelding efter et stævne:

 Tak for et godt stævne - altid rart at komme til start på ØSR, Det kører bare bum-bum - styr på tingene :-)
Man bliver altid godt modtaget hele vejen rundt - lige fra man kører ind på pladsen – sekretariatet altid glade- positive mennesker -  gang i bixen.

Så derfor skulderklap til alle vores hjælper.

I det forgangne år har vi igen haft travlt med at afholde 4 stævner.

Vi startede i februar med et aften D-stævne i dressur efterfulgt af C-stævne for hest. Vi havde ønske et stævne for både hest og pony, men fik desværre kun tildelt hest af distriktet. Vores aften stævne var godt efterspurgt og vi fik 33 ekvipager igennem. Desværre var der ikke den samme succes med vores C-stævne for hest. KUN en af vores medlemmer havde glæde af at kunne ride på hjemmebane. Dette er også grunden til vi i år har fravalgt dressur C-stævne i år.

 Den varmeste weekend i maj. Blev vores forårs klubstævne afholdt. Det var et stævne der forløb lige efter bogen. Jeg tror dog aldrig biksen før har måtte hente så meget ekstra vand og alligevel løb vi tør for vandflasker. Men så er det jo heldigt der var vand i hanen.

 Vi ville meget gerne have haft det gode vejr fra foråret havde gentaget sig ved årets klubstævne med klubmesterskab i sep. Som altid op til vores udendørs stævner tjekker jeg vejrudsigter min. 2 gange om dagen på 2 forskellige sider den sidste uge op til stævnet. Jeg kan kun sige en ting, de hjemmesider tog grundigt fejl. Fredag da vi gjorde klar lovede de fortsat en weekend med overskyet vejr, hvilke jo er ok.

 At sidste ekvipage i dressur klubmesterskab for hest red på en bane med 10 cm vand, havde vi ikke lige kunne forudsige ved start, havde vi vist det var klassen rykket indenfor inden start, man må ikke rykke når klassen er gået i gang, da alle skal ride på samme bane. Men som Trine der var sidste rytter og vandt klubmesterskabet selv sagde, det gav lidt ekstra point for aldrig havde Izette løftet sine ben så flot før, det blev desuden til nogle fine billeder med vandet sprøjtene omkring dem.

 Da vi var færdige med dressuren om lørdagen gik Lars og jeg en tur rundt på den klar gjorte springbane og blev enige om den kunne nok klare 10 mm regn endnu. Men inden jeg havde fået slukket computeren for at tage hjem kom styrtregnen igen. Banebygger blev kontaktet og info lagt på hjemmesiden. Jeg syntes i den forbindelse vi skal sige tusind tak til dem der søndag morgen mødte op for at hjælpe. På under 1 time var springbanen taget ned og sat op indenfor. Regnen fortsatte hele søndagen, så der var ingen problemer i at få rullet de nye klubmestre i spring + en ekstra.

 Som altid afslutter ØSR med et velbesøgt julestævne med julehold cup i spring og dressur. Jeg syntes selv dette er årets hyggeligste stævne om det så er musikken, alle udklædningerne eller bare det tidlige julehumør ved jeg ikke.

 I forbindelse med vores stævner vil jeg gerne siger tak til alle store og små, forældre, tidligere medlemmer, der er søde at komme og give en hånd med. Vi håber I alle fortsat vil komme og hjælpe os også i fremtiden

 En speciel tak til Stævne og aktivitetsudvalget som i 2014 bestod af Charlotte Mundberg, Mette Sidor, Helle Christensen, Dorte Zacho, Majbritt Zahle, Jeanette Rasmussen og mig selv.

Sponsorudvalget Bent Ruthman, Charlotte M, og Søs, der sørger for at skaffe flotte sponsorpræmier – noget der gør vores stævner attraktive, det er ikke ved alle klubstævner hvor der er præmier til alle de placeret.

Biksudvalg, Helle Nielsen, Janne Nielsen, Ulla Dahl og Tina Tystrup. Jeg tror nogle gange i er de vigtigste personer eller måske nok de mest attraktive ved vores stævne, der er i hvert fald altid kø oppe ved biksen som er en kæmpe succes.

 Sagt med andre ord, uden alle jer kunne vi ikke afholde vores super gode stævner.

 Og her kommer vi så ind på den nye regel vi blev nødsaget til at indføre i 2014. Ingen hjælp = ingen start (eller betal dig fra det) Grunden er enkelt, selvom vi har det hyggeligt er det ikke fair, at nogle bruger flere ugers hverdags aftner på forberedelse og når vi når stævneweekenden så bruger de samme personer op til 12 timer om dagen, på at få det til at løbe rundt.

 Jeg ved, vi desværre ikke den eneste klub der slås med at få hjælper. Læste fornyligt om en af de nærliggende klubber der røg ud i at ville betale for hjælp. Jeg syntes absolut ikke det er det vi skal bruge vores klubpenge på. Hvis alle afsætter 2-3 timer som hjælper, vil det lette arbejdet for alle. Vi skal samtidig huske på at det er vores stævner der giver penge i kassen så vi kan afholde andre arrangementer.

 Vi fortsætter med det lidt mere positive og det vi skal være stolte af som klub, nemlig nogle af vores andre aktiviteter der blev afholdt i 2014.

 Ryttermærke 2 + 5. Hvor alle bestod. Katrine kan fortsat være stolt af 100 % af hendes elever består første gang. Godt gået Katrine

Gjorslev jagten: nr. 38 blev traditionen tro afholdt første søndag i maj. Jagten blev i 2014 bygget op af Theresa Alexandra med familie og venner. Hvad jeg har hørt havde de der deltog en dejlig dag.

 Junior udvalget fik også afholdt et arrangement. En til Køge svømmeland og efterfølgende overnatning i rytterstuen. Selvom det var med meget kort tilmeldelsesfrist og midt i efterårsferie. Havde de 25 der deltog en fantastisk dag/nat også selvom der for en gangs skyld ikke var indblandet en hest/pony. Så en stor tak til Junior udvalget: Mie. Trine. Caroline. Emma. Freja og Victoria.

 Åben ride klub og køb/salg/bytte dag. Vi satte annoncer i aviser og alle supermarkeder, og der kom også mange til ponytrækturer som Engtoft tilbød. Køb/salg/bytte dagen skal vi nok gentage igen i år, men vil ikke love det bliver afholdt som åben ride klub arrangement igen. Da der er for meget arbejde i det, og det desværre ikke giver flere medlemmer.

 Familien Mundberg: Jeg syntes lige jeg vil næven en hændelse omkring vores gode samarbejde. For da vi i foråret stod over for indkøb af vores nye flotte spring, var jeg en eftermiddag oppe i huset, for at tale om financeringen, inden kaffe var drukket færdig havde Charlotte og Lars med hver jeres telefon skaffet 5 sponsorer. Det er da fantastisk.

Peter vores gode handy mand, du springer til med det samme når et kabel imellem pc og lydanlæg ryger så det skrammer hestene, der skal lægges internet ind i rytterstuen inden afholdelse af distrikt stævne eller der skal køres bane. Sagt med andre ord, Hvad skulle ØSR gøre uden alle jer. Jeg ser med glæde frem til at fortsætte det fantastiske samarbejde.

 Vi er allerede nu er vi i fuld gang med årets arrangementer og vi modtager gerne gode ideer til kurser, hyggedage eller noget helt andet. Men det kræver der er nogle der vil være med til at stå for planlægning og hjælpe til med afholdelse. Så når der om lidt skal vælges nye til bestyrelsen og udvalg, så hold jer ikke tilbage.

 Med disse ord siger jeg tak for 2014, og glæder mig til 2015, må det blive endnu et år fyldt med glade rytter og deres heste.

 Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab

Regnskabet blev godkendt.


indtægt

udgiftKontigent

34.465,00
Stevns kommune

39.205,53
Stævne februar

3.411,95
Jagt 2014

2.234,65
Klar parat start

407,45
Forårsstævne maj 2014

4.620,11
Klubmesterskab 2014 + julestævnet 2014

6.938,36
Sponsorer spring

34.375,00
Nedlæggelse af bikskonto

7.806,98

Ryttermærke 2+5


-3.260,85Husleje


-40.000,00DRF og D3


-12.265,76Hjemmeside


-1.220,00Kontorhold


-74.261,36

herunder spring, 2 stk. pc mm,juniorovernatning


Generalforsamling


-6.432,00Julefrokost 2013


-1.713,14Åben Rideklub 2014


-2.862,35Gebyr bank


-194,26Regnskab 2013 - Helle N


-75,00Kassebeholdning1000kr har vi altid liggende kontant i kassen


I alt

133.465,03

-142.284,72
Balance Overskud/underskud

-8.819,69

konto pr. 010114

137.805,90
konto pr. 311214

128.985,95

difference konto

-8.819,95


-0,26
 

Fastsættelse af kontingent

Ingen ændringer

 

Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) ingen forslag indkomne forslag

 

Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter

Charlotte nævnte at hun havde opfordret til at forældre skulle dukke op til generalforsamlingen.

 Formand

Lisa Jordan er på valg for 1 år (modtager genvalg) Lisa blev valgt

 Kasserer

Dorte Zacho er på valg for 1 år (modtager genvalg) Dorte blev valgt

 Bestyrelsesmedlemmer

Mille Vaabengaard Kruse er på valg for 2 år (modtager IKKE genvalg) Julie Ekman Petersen blev valgt

Helle Nielsen er ikke på valg

Katrine A. Ruthmann er ikke på valg

 Suppleanter

Rise Larsen er på valg for 2 år (modtager IKKE genvalg) Julie Mundberg blev valgt

Tina Thystrup træder ud så mangler 1 for 1 år , Søs Rasmussen blev valgt

 Bilagskontrollanter

Cindy Andreasen er på valg for 2 år – (modtager IKKE genvalg)

Dorte Schulz Jepsen meldte sig

Marianne Andersen er ikke på valg

Valg af udvalgsmedlemmer

Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget, Charlotte, Dorte, Betina, Lisa, Jeanette, Mette S.

Sponsorudvalg, Betina, Charlotte, Bent, Søs

Jagtudvalg, vi lader den stå åben lidt, måske Julie Mundberg måske hjælp. Efterfølgende har Theresa Alexandra meddelt hu.n gerne vil stå for den igen i år

 Biksudvalg, Her mangler vi virkelig hjælp. Helle og Tina vil gerne hjælpe til med opstart mm, Tina vil gerne stå i køkkenet, når vi har stævne, Charlotte Jensen vil gerne være hjælper. Julie Mundberg vil gerne stå for indkøb. Heller N. hjælper til i starten. Vivi vil gerne også hjælpe i køkkenet. Vi lægger ud på nettet og facebook og opfordre alle til at melde sig som hjælper. Vi mangler specielt en tovholder.

Telefonliste med ansvarlige bliver udarbejdet.

 Juniorudvalg. Ansvarlig Mie Mundberg

 Rangliste ansvarlig. Cindy stopper – Tak for 5 år som ansvarlig. Jeanette vil gerne stå for det fremover. Cindy hjælper gerne med at komme i gang. Der blev gjort opmærksom på at D3 også har en rangliste man kan melde ind til. http://d3-championat.urx.dk/

 Eventuelt

Forslag til arrangementer:

Aften hygge – ret med hver – Måske Junior og senior sammen. Gerne noget for de unge voksne.

Førstehjælps kursus

Clinic´s mm

 

Uddeling af præmier til årets rangliste vindere og evt. til årets ”Fair Player”

Årets fair player – Trine Mundberg Olsson.

 

2014

Referat fra ordinær generalforsamling

Mandag, den 3. februar 2014 kl. 19.00 i Rytterstuen på Engtoft

38 personer var mødt op, Charlotte Mundberg havde endvidere fået fuldmagt til 2 stemmeberettigede

Dagsorden 

 1. 1.          Valg af dirigent

Valget faldt på Charlotte Mundberg

 

 1. 2.          Valg af 2 stemmetællere

Jeanette Sørensen, og Tina Tystrup

 

 1. 3.          Formandens beretning

Dette er min første beretning. Syntes selv tiden er fløjet af sted det sidste år. Hvis jeg ser tilbage på året, er det med en glæde over hvordan det går i klubben, selvom det til tider kan være både hektisk og stressende.

Vi har igen i det forgangne år haft travlt med at afholde stævner. Det blev til et fint distrikt og klubstævne i dressur i marts, og vi vælger igen i år at gentage succesen med et aften klubstævne d. 21 hvor alle pladser i den åbne klasse hurtigt var besat.  lørdag d. 22 og søndag d. 23, glæder vi os så til at se heste dressur på et lidt højere niveau.

Derudover fik vi også afholdt en rigtig flot jagt i 2013, Jagten blev som vanligt bygget af Linda Laursen, som fik assistance af med hendes mand og forældre, Erik Hanson mfl. Flot gået Jagtudvalg, og tak til alle de hjælpende hænder der endnu en gang gjorde det muligt at samles en smuk maj søndag i den grønne bøgeskov. Desværre står jagten overfor sit livs udfordring idet vi mangler nogle der har tid og lyst til at stå for den.

Årets forårs klubstævne, blev en kold og våd fornøjelse. Lige til det sidste blev der holdt godt øje med vejr udsigten. Under lørdagens dresssur var himlen grå, men vi kom igennem dagen uden de store udsving, dette troede vi også ville gentage sig om søndagen. Men desværre ville vejr guderne det anderledes. Regn, regn og atter regn. Det var kun et fåtal der kom fejlfri igennem spring banen. Jeg fik dog mit ønske om at bane personalet bar ens tøj opfyldt, at det så var regnslag og ikke alle heste var lige begejstret for det, var en anden sag.

Desuden bød foråret på ryttermærke 1 undervisning, i rytterstuen hver torsdag, og som altid bestod hele holdet deres prøve efter Katrines Ruthman gode undervisning. Jeg ved allerede nu at flere af dem venter med længsel og iver efter at komme i gang med undervisningen af ryttermærke 2. Som starter op her i foråret

Vi prøvede også noget nyt, idet Dansk ride forbund havde opfordret klubberne til et åbenhus arrangement Vi slog det sammen med en køb/salg/bytte dag. En rigtig hyggelig dag, hvor de fleste nok fik brugt flere penge end de tjente, men dejligt man kan hjælpe hinanden og man kan få glæde af noget andre ikke kan bruge mere. Vi har allerede nu også bestemt, vi gentager succes igen i år den sidste lørdag i august.

Årets klubstævne med afholdelse af klub mesterskab, blev som altid en god og sjov weekend. Alle klubmestre fik en ordentlig tur i diverse vandhuller, som der var mange af

Desuden bød efteråret på en klubdag i Horze Næstved. Og et dressurkursus med John Hvalsøe. Og Junior udvalget fik også afholdt en junior overnatning i rytterstuen, med masser af slik.

Som altid afslutter ØSR med et velbesøgt julespring stævne. Efter flere henvendelser på om vi ikke kunne afholde et dressurstævne med julehold cup på samme måde som vi afholdte det i spring. Til at starte tænke vi alle det nok ville være stævne med begrænsede deltager, men vi tog alle fejl. Vi havde aldrig i vores fantasi forstillet os vi skulle afholde dressur klasser der varerne 5 timer. Vi har fået en lærestreg, og mon ikke vi i år finder lidt forbedringer, inden vi sender propositionerne ud.

Igen i år er vi blevet bakket godt op af vores medlemmer, vi endte med et medlemstal på 98, så det er dejligt.  Vi siger tak til alle både de små og store og alle forældrene der er søde at komme og give en hånd med. Uden jer kan vi ikke køre rundt. Vi håber I alle fortsat vil komme og give en hånd med også i fremtiden.

Stævne og aktivitetsudvalget som består af Charlotte Mundberg, Mette Sidor, Helle Christensen, Dorte Zacho, Majbritt Zahle og mig selv skal ligeledes have en kæmpe tak. Uden jer kan alle disse arrangementer ikke lykkes. Der er til tider lidt for meget at se til, og selvom alle gør deres bedste for at besvarer mails og lign. Beder vi alle jer medlemmer om at have lidt tålmodighed, hvis vi ikke lige får besvaret tilbage inden for en uge.

En stor tak skal også lyde til Bent Ruthman, Charlotte M og Søs, der sørger for at skaffe flotte sponsorpræmier - jeg har selv prøvede i år. Og må sige jeg tager hatten af for jeres kæmpe indsats.

Vi har desuden nogle meget vigtige personer vi ikke kan fungere ude. Vores biks er altid super god og har kæmpe succes ved vores stævner. Vi siger derfor tak til biksfolkene, Helle Nielsen, Ulla Dahl, Tina Tystrup, Janne og Rene Nielsen.

Juniorudvalge der består af Amanda, Emma, Camilla, Anna og med hjælp fra Simone, skal også have en tak

Familien Mundberg: I er nogle rigtige gode værter. I skal have en stor tak for det gode samarbejde, der er imellem ØSR og Engtoft. Jeg ved jeres dør altid står åben, når det gælder spørgsmål og planlægning.

 

Her på falderebet, om lidt skal der være valg til udvalgene og bestyrelsen, jo flere vi er om at dele arbejdet, des nemmer, bliver det for alle. Derfor hold jer ikke tilbage. Vi modtager gerne gode ideer til kurser, hyggedage eller noget helt andet, vil man desuden stå for planlægning og hjælpe til med afholdelse tager vi imod dette med kys hånd.

Med disse ord siger jeg tak for 2013, og glæder mig til 2014, må det blive endnu et år fyldt med glade rytter og deres heste.

 

 1. 4.          Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab

Regnskabet blev godkendt

 

Stævne konto 2013

indtægt

udgift
Kontigent

23787,50

stevns kommune

50943,24

Husleje


-40000
DRF og D3


-16083,8
Hjemmeside


-1104
Kontorhold


-3959,1
Generalforsamling


-7593,65
Dressurstævne marts


-3159,55
Ryttermærke 3+4


-6403,44
Jagt 2013

809,09

Ryttermærke 1


-2942,6
Junior hygge Okt 2013


-943,52
Forårsstævne maj 2013

8650,53

Klubmesterskab 2013----

2306,98

John Hvalsøe Dressurkursus


-4402,21
Julestævne 2013

17283,27

Julefrokost 2012


-1671,8


Diverse


-2067,20
Gebyr bank


-111

incl. Gebyr fra bikskontoBetalt fra biksen

15000,00

Bikskonto

10809,25

-11978,3

Kontoen agtes nedlagtRegnskab 2012


-554,35
Kassebeholdning


-1000,00
Uden bilag

56,43


129646,29

-103974,52


balance

25671,77


total

Stævne

Bikskonto pr. 010113

120016,11

109268,28

10747,83konto pr. 311213

145687,9

137805,9

7881,98

difference konto

25671,77

 1. 5.          Fastsættelse af kontingent

Ingen ændringer

Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen)

6.         

 1. Forslag om opsætning af Hjertestarter – skal Lars og Charlotte samt ØSR i fællesskab forsøge, at få en hjertestarter på Engtoft. Der blev talt om og der kom forslag om, at få andre med til at sponsorere, evt. de forskellige laug i byen

Ved stævner kunne man sige, at feks alt kage der bliver solgt går pengene til en hjertestarter

Der var enighed om vi går videre med sagen. Vi melder ud med evt. nyt.

 1. Forslag til ændring ved dressur klubmesterskab point

Alle ekvipager rider på procent med flg. faktortillæg.:

a. Ekvipager der starter sværhedsgrad 0, rider på procentpoint.

b. Ekvipager der starter sværhedsgrad 1, rider på procentpoint x faktor 1,02

c. Ekvipager der starter sværhedsgrad 2, rider på procentpoint x faktor 1,04

d. Ekvipager der starter sværhedsgrad 3, rider på procentpoint x faktor 1,06

e. Ekvipager der starter sværhedsgrad 4, rider på procentpoint x faktor 1,08

f. Ekvipager der starter sværhedsgrad 5 og derover, rider på procentpoint x faktor 1,10

Afstemning:

11 imod, 5 for, forslag nedstemt

 1. Vedtægtsændringer:

Følgende ændringer blev vedtaget:

Vedtægts ændringer pr. 2014

§3.                 I klubben kan der optages aktive, passive, og juniormedlemmer.

Aktive medlemmer har fuldt medlemskab, kan deltage i alle arrangementer, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

Passive medlemmer kan optages i klubben, men har dog ingen stemmeret og ikke ret til at deltage i ridesportslige arrangementer, men ret til at deltage i alle sociale arrangementer.

 Juniormedlemmer er medlemmer som sådanne til og med det fyldte 18. år hvorefter de betragtes som seniormedlemmer. Juniormedlemmer har stemmeret, dog ikke omkring økonomiske spørgsmål,

                      Bestyrelsesmedlemmer er kontingent frit medlemskab. De har stemmeret under generalforsamling, og kan for deres frivillige arbejde deltaget i alle arrangementer.

 

Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen eller en hertil bemyndiget repræsentant.
Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med en måneds varsel. 

Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem som følge heraf er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbundslove, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§5.                 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og forelægges på den ordinære

generalforsamling til endelig godkendelse for et år af gangen for henholdsvis aktive, passive og juniormedlemmer. Fastsættelsen foregår ved afstemning ved simpelt stemmeflertal. Er kontingentet ikke betalt senest den 1. februar, slettes vedkommende som medlem.

 

§6.                

                      Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Som skal have relation til klubben i mindst 3 måneder.  På den ordinære generalforsamling vælges formanden og kassereren direkte og herefter de resterende bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes vælges 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primær udvalg. 

 

                      Formanden og kassereren vælges for 1 år ad gangen, genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen, genvalg kan finde sted.

I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, træder en af suppleanterne ind i stedet. Bestyrelsen afholder mindst 1 møde hvert kvartal, med min. 14 dages varsel og med dagsorden. Nyt fra distriktet. Udvalg. Regnskabsstatus er fast punkt. . Der kan ikke afgives stemme med fuldmagt til bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv efter bedste evne. Prokura kan meddeles formanden og kassereren, der herefter er bemyndiget til på bestyrelsens vegne at råde over klubbens midler.

 

Ingen stemte imod

 

 1. 7.         Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter

 

                      Formand

Lisa Jordan er på valg for 1 år (modtager genvalg) Lisa er genvalgt

 

 1. Kasserer

Dorte Zacho er på valg for 1 år (modtager genvalg) Dorte blev genvalgt

 

 1. Bestyrelsesmedlemmer

Helle Nielsen er på valg for 2 år (modtager genvalg) Helle blev genvalgt

Katrine A. Ruthmann er på valg for 2 år (modtager genvalg) Katrine blev gevalgt

 

 1. Suppleanter - Vi mangler 2

1 for 2 år Tina Thystrup stiller op  - valgt

1 for 1 år (Da Simone Wilhemsen desværre er stoppet) – Rise Larsen blev valg

 

 

 1. Bilagskontrollanter

Erik Hanson er på valg for 2 år – (modtager IKKE genvalg) Marianne Andersen blev valgt

Cindy Andreasen er ikke på valg

 

 1. 8.                   Valg af udvalgsmedlemmer

 

 1. Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget, Jeanette S., Charlotte, Lisa, Helle C, Mette S, Dorte, MaiBritt

 

 1. Sponsorudvalg, Charlotte, Bent Ruthmann, Søs

 

 1. Jagtudvalg – Brian Aaby og Frank Larsen (Rise Larsens mand) melder sig som medhjælper, men vi har brug for en egentlig tovholder. + evt. 2-3 ekstra (Brian, Frank)

Ida Mundberg gav et forslag til, at vi skriver på hjemmesiden om at vi mangler en tovholder til jagten  – er der ingen der melder sig bliver det sløjfet og det må overgå til anden

 

 1. Biksudvalg Helle, Tina, Ulla, Janne, Diana

 

 1. Juniorudvalg. Mie vil rigtig gerne hjælpe, Trine, Emma, Caroline, Victoria, Freja.

Mie er tovholder.

 

 1. 9.                   Eventuelt
 • Ønsker om distrikststævne for heste idet der uden andre steder kommer rigtige mange equipager og der er ikke så meget arbejde i det.og måske også afholde et distriktstævne for pony

 

 1. 10.                 Uddeling af præmier til årets rangliste vindere og evt. til årets ”Fair Player” 

 

Louise blev kåret som årets fair player – Listen fra rangliste vinderne se nedenfor

 

Ranglistevindere 2013 - Pony Dressur
Placering

Rytter

Pony

Point i alt

1

Louise Herrup Jensen

Ronja Svalebo

41

2

Camilla Zacho Larsen

Fuglekildes Danny

34

3

Maria Pyndt Andersen

Helkans Kahlea

15

Ranglistevindere 2013 - Pony Spring
Placering

Rytter

Pony

Point i alt

1

Christina Nielsen

Coppindell king

178

2

Camilla Zacho Larsen

Fuglekildes Danny

83

3

Cecilie Nielsen

Lodge Park Rapadash

57

Ranglistevindere 2013 - Hest Dressur
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Rise Larsen

Bella

53

2

Julie Oest-Jacobsen

Firfod Prins Caspian

27

3

Trine Mundberg Olson

Ryttergaardens Izette

18

Ranglistevindere 2013 - Hest Spring
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Ida Mundberg Hansen

Taz Mania II

47

2

Ida Mundberg Hansen

Royal Mirage

43

3

Mie Mundberg Hansen

Rabella

39

Ranglistevindere 2013 - Hest/Pony Military
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Camilla Zacho Larsen

Fuglekildes Danny

16

Ranglistevindere 2013 - Rideskole/Part Dressur
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Freja Lærke Rasmussen

Engtoft´s Lad

25

2

Celine Graulund

Engtoft´s Lad

18

3

Victoria B. Schramm

Mikkel

16

Ranglistevindere 2013 - Rideskole/Part Spring
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Marika Grønqvist Bum Bøgesø

Mulle

20

1

Freja Lærke Rasmussen

Engtoft´s Lad

20

2

Julie Gothenburg

Engtoft´s Lad

14

3

Victoria B. Schramm

Engtoft´s Mikkel

10

3

Rosa Skovly

Engtoft´s Sigurd

10

Referat 2013

Referat fra generalforsamling den 25. februar 2013

 1. 1.      Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt: Charlotte Mundberg Hansen

 1. 2.      Valg af 2 stemmetællere

Som stemmetællere blev valgt Tina og Catrine.

 1. 3.      Formandens beretning

Ja så gik der endnu et år i ØstSjællands Rideklub, og det har været det være et spændende, om end travlt år

I 2012 var medlemstallet mere eller mindre konstant lige over de 110 medlemmer.

Vi er stadig den største rideklub på Stevns og stadig den klub med absolut flest aktiviteter, her i ØSR får man noget for kontingentet.

I 2012 holdt vi igen distriktsstævne i dressur, et enkelt aften distriktsstævne i ponyspring, dog ikke helt med samme succes. Herudover blev det til tre gode klubstævner.

Tak for hjælpen i det forløbne år, både til de faste ildsjæle, de små medlemmer, de store og alle forældrene.

I foråret holdt Katrine Ruthman ryttermærke 2 undervisning i rytterstuen hver onsdag, og hele holdet bestod deres prøve efter Katrines gode undervisning.

Der blev holdt dressurkursus med John Hvalsøe og det var godt besøgt og klub lørdag i Horze Næstved.

Alle disse aktiviteter var som i jo nok husker gratis for ØSR medlemmer.

Herudover blev der holdt clinic med Klaus Toftegaard, det var dog med brugerbetaling, men klubben gav udgifterne til kørsel.

Derudover fik vi også afholdt en rigtig flot jagt i 2012, Jagten blev som vanligt bygget af Linda Laursen, som fik assistance af med hendes mand og forældre, Bent Ruthman, Helle Klestrup, Erik Hanson mfl. Flot gået Jagtudvalg, og tak til alle de hjælpende hænder der endnu en gang gjorde det muligt at samles en smuk maj søndag i den grønne bøgeskov.

Sidst men ikke mindst var 2012, året hvor ØSR’s Pony Games hold blev distriktsmestre og siden hen Danmarksmestre i Pony Games, Holdet bestod af Christina Dahl, Signe Sørensen, Sidse Brade Hansen, Brian Minerth og Catrine Hartung Christensen.

Den eneste grund til at alle disse arrangementer har kunnet lykkes med så stor succes er at vi dels har et rigtigt godt og aktivt stævne og aktivitets udvalg, som består af Christina Lyngholm, Charlotte Mundberg, Mette Sidor, Lisa Jordan, Dorte Larsen og mig selv sagde hunden.

Bent Ruthman som jo sammen med Charlotte M skaffer alle de flotte sponsorpræmier skal også have en stor hånd – de gør virkelig en kæmpe stor indsats.

Junior udvalget har dog i det forløbne år haft gang i op til flere arrangementer, juior overnatninger (hele to gange) og julehygge dag, Tak til juniorerne, Lise Hanson, Jessica Andresen og Cecilie Møller.

 Derudover skyldes det jer kære medlemmer og jeres forældre og sågar bedsteforældre, fordi I til arrangement efter arrangement stiller op med jeres hjælpende hænder – det vil jeg gerne sige jer tusind tak for – vi håber at I også i det kommende år vil give en hånd med, så ØSR forsat kan være en aktiv og sjov klub.

En anden ufravigelig grund til vores store succes ved stævner og arrangementer skyldes uden tvivl biksen – Tak til Biksfolkene, Helle Nielsen, Ulla Dahl, Tina Tystrup, Janne og Rene Nielsen – Biksen får altid super god omtale både her i ØSR og også rundt omkring i oplandet.

Så har jeg en lille bøn fra alle de meget aktive frivillige men få ildsjæle, hold jer nu ikke tilbage når vi lidt senere har valg til udvalgene, og bestyrelsen - kom på banen – jo flere vi er til at deles om arbejdet jo nemmere er det for alle, og vi har det faktisk rigtig hyggeligt.

I 2013 har vi igen mange spændende aktiviteter i gang, vi skal have klub og distriktsstævne i dressur i marts, 2 sommerklubstævner vores julestævne denne gang også med dressur, jagt, Ryttermærke 1 undervisning, ryttermærke 3+4 weekendkursus, en clinic med en eller anden dressurtræner, noget med horsemanship og sikkert meget mere.

Igen i år vil jeg opfordre til at komme på banen både medlemmer og forældre, klubben støtter gerne gode ideer økonomisk, hvis i har lyst til at føre dem ud i livet.

Sidst men absolut ikke mindst, tak til familien Mundberg, uden det godt samarbejde mellem ØSR og Engtoft var det aldrig gået, I er super gode til at se muligheder frem for begrænsninger – Det er super dejligt at have så gode værter som klub.

Tusind tak for et spændende 2012, og med disse ord vil jeg sige tak for 5 spændende år som formand, jeg glæder mig til et mindst ligeså spændende 2013 denne gang bare som medlem af stævneudvalget og som tilskuer.

Hermed vil jeg give formandsstafetten videre til en absolut værdig efterfølger.

 1. 4.      Det kontrollerede regnskab fremlægges v/kasser Lisa Jordan

Lille underskud på - 333,89 kr. i 2012.

( Der er klubjakker på lager til salg til 400 kr. stk.)

Beholdning pr. 31.12.2012 kr. 136.063.96.

Det kontrollerede regnskab blev godkendt at generalforsamlingen.

Regnskab for perioden 01.01 2012 - 31.12 2012


BENÆVNELSE

Indtægter

Udgifter

Medlemskontingent

28.325,00


Tilskud Stevns Kommune

43.405,12


Biksen

6.003,23


Stævner

14.138,08


Jagt

2.305,10


Dansk Rideforbund kontingenter/licenser


-21.900,02

Lokaleleje, Engtoft


-40.000,00

generalforsamling


-8.441,60

Pony Games (inkl. landsfinaler)

5.160,15


Ryttermærkeundervisning


-3.106,50

Dressurkursus 110212


-1.700,00

clinic m. claus toftgaard


-480,00

Junior arrangement


-3.360,29

male spring dag


-1.932,35

Kontorhold


-1.462,60

Foreningsrekvisitter


-18.066,96

hjemmeside


-1.104,00

indbetalinger for biksen og indbetalinger i 2011/2013

2.081,75


bankgebyr


-198,00

I alt

101.418,43

-101.752,32

Balance

-333,89

AktiverKontantbeholdning

kr 0,00


Bank 01.01.2012 - 3491 529 015

21.359,76


Bank 01.01.2012 - 4374 763 224

20.744,60


Bank 01.01.2012 - 6060 018 081

94.293,49


Beholdning 01.01.2012

136.397,85

Kontantbeholdning

kr 1.000,00


Beholdning 31.12 2012 - 3491 529 015 LUKKET 26/11-12

0,00


Beholdning 31.12 2012 - 4374 766 224

25.747,83


Beholdning 31.12 2012 - 6060 018 081

109316,13


Beholdning 31.12. 2012

136.063,96

Underskud 2012

-333,89


 1. 5.      Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen stiller forslag til at kontingentet for 2014 hæves til:

Juniorer kr. 300,00 pr. år

Seniorer kr. 425,00 pr. år

Passive kr. 175,00 pr. år (uændret)

            Forslaget blev vedtaget.

 1. 6.      Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

Forslag 1: Pony/hest militæry-liste bliver slået sammen.

Forslaget blev vedtaget

Forslag 2: Fra dags dato og med tilbagevirkende kræft fra den. 1 januar 2013. Alle får 1 point for start uanset stævnetype, men stadigvæk pointdifferentieringen på klub-distrikt og landsstævne ved placering.

Forslaget blev vedtaget.

 1. 7.      Valg af Formand, Kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter
 1. a.       Formand

Helle Christensen er på valg for 1 år (modtager ikke genvalg)

                        Lisa Jordan opstiller og er blevet valgt som ny formand.

 1. b.      Kasserer

Lisa Jordan er på valg for 1 år (modtager genvalg)

                        Dorte Zacho Larsen opstiller og er blevet valgt som ny kasser.

 1. c.       Bestyrelsesmedlemmer

Christina Lyngholm er på valg for 2 år (modtager ikke genvalg)

                         Mille Kruse blev valgt

Helle Nielsen er ikke på valg

Bent Ruthmann er ikke på valg

 1. d.      Suppleanter

Katrine A. Ruthmann er ikke på valg

Janne Nielsen er på valg for 2 år (modtager ikke genvalg)

                        Simone wilhemsen blev valgt

 1. e.       Bilagskontrollanter

Cindy Andreasen er på valg for 2 år – (modtager genvalg)

                        Cindy Andreasen blev genvalgt

Erik Hanson er ikke på valg

 1. 8.      Valg af udvalgsmedlemmer
 1. a.       Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget

Helle C, Mette S, Charlotte M, Lisa og Dorte ZL

Christina Adriansen træder ud.

Maibrit Zahle Knop træder ind.

 1. b.      Sponsorudvalg

Fortsætter uændret med Charlotte Mundberg og Bent Ruthmann

 1. Jagtudvalg

Flere melder sig som hjælpere. Der ønskes gerne en som til næste år kunne overtage det administrative.

 1. Biksudvalg
 2. Juniorudvalg. Amanda, Emma, Camilla og Anna træder ind, Simone Wilhelmsen vil være repræsentant for bestyrelsen og hjælpe juniorerne
 1. 9.      Udeling af præmier til årets rangliste vindere og til årets ”Fair Player”

Ranglistevindere 2012 - Pony Dressur

Placering

Rytter

Pony

Point i alt


1

Fie B. Thomsen

Lundemarksgårds Saga

138


2

Clara Holde Løvgreen Sidor

Bailey

47


3

Fie B. Thomsen

Lundemarksgaards Arion

38


Ranglistevindere 2012 - Pony Spring

Placering

Rytter

Pony

Point i alt


1

Christina Nielsen

Litle miss milton

232


2

Christina Nielsen

Free Lee

167


3

Cecilie Nielsen

Nala

125


Ranglistevindere 2012 - Pony Military

Placering

Rytter

Pony

Point i alt


Ranglistevindere 2012 - Hest Dressur

Placering

Rytter

Hest

Point i alt


1

Rise Larsen

Bella

72


2

Catrine Hartung Christensen

Romeo's Djargo

56


3

Amalie Nielsen

Buskbjerggaards Kimberly

18Ranglistevindere 2012 - Hest Spring

Placering

Rytter

Hest

Point i alt


1

Kimmie Ingleby

Zyko Soya

47


2

Tina Ingleby

Zyko Soya

40


3

Helene Lau Adrian

Kiki Dee

33


Ranglistevindere 2012 - Hest Military

Placering

Rytter

Hest

Point i alt


1

Maria Juul Hansen

Cashmir Damgård

4


Ranglistevindere 2012 - Rideskole/Part Dressur

Placering

Rytter

Hest

Point i alt


1

Victoria Schramm

Engtoft´s Leslie

13


2

Anna Kløve Thystrup

Engtoft´s Sigurd

11


3

Celine Graulund

Engtoft´s Lad

9


Ranglistevindere 2012 - Rideskole/Part Spring

Placering

Rytter

Hest

Point i alt


1

Amanda Zahle Knop

Morgan

24


2

Marika Grønqvist Bum Bøgesø

Mulle

21


3

Freja Sørensen

Mille

17 1. 10.  Eventuelt

Referat 2012

Referat fra generalforsamling den 27. februar 2012

Valg af dirigent: Charlotte Mundberg Hansen.

Stemmetællere: Tina Tystrup og Maria Juul

Formandens beretning for 2011:

  Ja så gik der endnu et år i ØstSjællands Rideklub, og det har været det være et spændende, om end travlt år som stod i forandringens tegn, vi sagde farvel til mange erfarne ildsjæle og bød velkommen til mange nye.

I 2011 rundede medlemstallet 100 medlemmer, rent faktisk var vi oppe på hele 118 medlemmer i december 2011.

Vi er stadig den største rideklub på Stevns og stadig den klub med absolut flest aktiviteter, her i ØSR får man noget for kontingentet.

I 2011 holdt vi vores første distriktsstævne i dressur, og det var en hård men spændende weekend som bød på dressur på alle niveauer. Vi holdt også et distriktsstævne i spring, dog ikke helt med samme succes. Herudover blev det til to god klubstævner.

Tak for hjælpen i det forløbne år, både til de faste ildsjæle, de små medlemmer, de store og alle forældrene.

I foråret holdt Katrine Ruthman ryttermærke 1 undervisning i rytterstuen hver tirsdag, og hele holdet bestod deres prøve efter Katrines gode undervisning.

I april gentog vi succesen fra 2010 og afholdt Intensivt Ryttemærke kursus i ryttermærke 3+4, det var Mette Lodberg der stod for undervisningen, arrangementet forløb rigtigt fint og vi havde mange deltagere både af vores egne medlemmer og gæster fra andre rideklubber.

Der blev holdt dressurkursus med Marie Louise,og springkursus med Ida Mundberg.

Alle disse aktiviteter var som i jo nok husker gratis for ØSR medlemmer.

Derudover fik vi også afholdt en rigtig flot jagt i 2011, Jagten blev som vanligt bygget af Linda Laursen, som fik assistance af med hendes mand og forældre, Bent Ruthman, Helle Klestru, Erik Hanson mfl. Flot gået Jagtudvalg, og tak til alle de hjælpende hænder der endnu en gang gjorde det muligt at samles en smuk maj søndag i den grønne bøgeskov.

Sidst men helt sikkert ikke mindst har køreafdelingen afholdt nytårkegler som var en rigtig hyggelig dag med massere af god kørsel.

Her i begyndelsen af det nye år afholdt vi dressurkursus med John Hvalsøe Saul som underviste 10 af vores mere erfarne dressurryttere, det var en spændenden dag og der blev utrykt glæde fra den mere modne skare af medlemmer der deltog også selvom der var en lille egenbetaling.

Den eneste grund til at alle disse arrangementer har kunnet lykkes med så stor succes er at vi dels har et rigtigt godt og aktivt stævne og aktivitets udvalg, som består af Christina Lyngholm, Charlotte Mundberg, Mette Sidor, Lisa Jordan, Dorte Larsen og mig selv sagde hunden.

Bent Ruthman som jo sammen med Charlotte M skaffer alle de flotte sponsorpræmier skal også have en stor hånd – de gør virkelig en kæmpe stor indsats.

Junior udvalget har dog i det forløbne år holdt lav profil, men jeg håber at der er nogle juniorer og forældre som har lyst til at lave nogle arrangementer, vores strenge kasserer Lisa Jordan er klar med pungen J

Derudover skyldes det jer kære medlemmer og jeres forældre og sågar bedsteforældre, fordi I til arrangement efter arrangement stiller op med jeres hjælpende hænder – det vil jeg gerne sige jer tusind tak for – vi håber at i også i det kommende år vil give en hånd med, så ØSR forsat kan være en aktiv og sjov klub.

En anden ufravigelig grund til vores store succes ved stævner og arrangementer skyldes uden tvivl biksen – hvor det må siges at de nye Biksfolk, Helle Nielsen, Ulla Dahl, Janne og Rene Nielsen er kommet godt fra start.– Biksen får altid super god omtale både her i ØSR og også rundt omkring i oplandet.

Så har jeg en lille bøn fra alle de meget aktive frivillige men få ildsjæle, hold jer nu ikke tilbage når vi lidt senere har valg til udvalgene, og bestyrelsen - kom på banen – jo flere vi er til at deles om arbejdet jo nemmere er det for alle, og vi har det faktisk rigtig hyggeligt.

I 2011 har vi igen mange spændende aktiviteter i gang, 3. marts skal vi ned til Horze i næstved som holder butikken åben efter lukketid kun for os. Vi har lige holdt klub og distriktsstævne i dressur, der bliver et distrikts aftenspringstævne for ponyer, 2 sommerklubstævner vores julestævne, jagt, ponygames undervisning, og konkurrence deltagelse, Ryttermærke 2 undervisning, ryttermærke 3+4 weekendkursus, endnu et dressurkursus med Marie Louise Larsen, et springkursus med Ida Mundberg, en clinic med en eller anden dressurtræner, noget med horsemanship og sikkert meget mere.

Igen i år vil jeg opfordre til at komme på banen både medlemmer og forældre, klubben støtter gerne gode ideer økonomisk, hvis i har lyst til at føre dem ud i livet.

Sidst men absolut ikke mindst, tak til familien Mundberg, uden det godt samarbejde mellem ØSR og Engtoft var det aldrig gået, I er super gode til at se muligheder frem for begrænsninger – Det er super dejligt at have så gode værter som klub.

Tusind tak for et spændende 2011, jeg glæder mig til et mindst ligeså spændende 2012

Helle Christensen

Formand

ØstSjællands Rideklub

Regnskabet

Overskudet for 2011 blev 54,374,36 kr.

Biksen giver en god indtjening til klubben.

I det kommende år vil tilskuddet fra stevns kommune blive reduceret, vi vil kun modtage tilskud til de medlemmer der er bosat i stevns kommune og som er under 25 år.

Kontigent for 2013

Bestyrelsen har bestemt at kontigentet forbliver uændret.

Indkommende forslag

Ingen.

Valg af bestyrelse:

Formanden og bestyrelsen  for ØSR fortsætter uændret.

Udvalg:

Erik og Lise Hansson vil gerne deltage i jagtudvalget.

Tina Tystrup til Biksudvalget.

Det nye Juniorudvalg består af: Neel Bernhoff, Jessica Andreasen, Cecilie Møller og Lise Hansson.

Stævneudvalget fortsætter uændret.

Køreudvalget fortsætter uændret.

ØSR - Østsjællands RideklubRegnskab for perioden 01.01 2011 - 31.12 2011


BENÆVNELSE

Indtægter

Udgifter

Medlemskontingent

29.512,50


Tilskud Stevns Kommune

48250,00


Tilbage betaling Stevns kommune


-4862,22

Biksen

10.616,40


Stævner

22.332,15


Jagt

5034,64


Dansk Rideforbund kontingenter/licenser


-18933,12

Lokaleleje, Engtoft


-40.000,00

Pony Games (inkl. landsfinaler)

9381,60


Ryttermærkeundervisning


-4.941,79

dressurkursus


-1832,6

førstehjælpskursus


-5122,75

Kontorhold


-1721,25

Foreningsrekvisitter


-7.384,80

hjemmeside


-986,00

forkerte indbetalinger og indbetalinger for 2012

1.755,00


bankgebyr


-86,00

I alt

126.882,29

-85.870,53

Balance

41.011,76

AktiverKontantbeholdning

kr 0,00


Bank - 3491 529 015

24.477,48


Bank - 4374 763 224

20.128,20


Bank - 6060 018 081

50.780,41


Beholdning 01.01.2011

95.386,09

Beholdning 01.01 2012 - 3491 529 015

21.359,76


Beholdning 01.01 2012 - 4374 766 224

20.744,60


Beholdning 01.01 2012 - 6060 018 081

94.293,49


Beholdning 01.01 2012

136.397,85

Overskud 2011

41.011,76

Dato/Underskrift bestyrelsen:


Helle Christensen, formand:Lisa Jordan, kasserer:Christina Lyngholm Adriansen, sekretær:Helle Nielsen, bestyrelsesmedlem:Bent Ruthmann, bestyrelsesmedlem:Dato/Underskrift bilagskontrolant:Dato/Underskrift bilagskontrolant:Referat 2011

Generalforsamling d. 14.  Februar 2011

 1. Valg af dirigent: Charlotte Mundberg Hansen
 2. Valg af to stemmetæller.
 3. Formandens beretning:

       Ja så gik der endnu et år i ØstSjællands Rideklub, og det har været det være et spændende, om end travlt år.

Vi har igen i 2010 oplevet at medlemstallet er steget så vi her ved årsskiftet var oppe på 98, så vi oplever altså en stadig medlemstilgang, som udviklingen ser ud lige nu runder vi i 2011 helt sikkert det magiske tal 100.

Vi kan nu bryste os af at være ikke kun den største rideklub på Stevns men bestemt også den med absolut flest aktiviteter.

2011 var også der hvor bestyrelsen valgte at investere i 2 nye flotte lilla ØSR spring, som vi glæder os til at se nye, flunkende på springbanen til vores stævner.

I 2010 gik vi tilbage til at holde vores sædvanlige 4 klubstævner, de forløb alle samme med vores super gode medlemmer og deres forældres hjælp super flot – vi har nu opnået et helt fantastisk ry og oplever til alle vores stævner at vi har alle de starter vi kan ønske os – og faktisk oftest flere end vi har plads til.

Tak til jer alle sammen, for det der gør en klub som vores til det den er, er jer og det gode fælleskab vi har her.

I april afholdt vi vores allerførste Intensive Ryttemærke kursus i ryttermærke 3+4, det var Mette Lodberg der stod for undervisningen, arrangementet forløb rigtigt fint og vi havde mange deltagere både af vores egne medlemmer som fik tilbudt kurset gratis og  blot skulle betale for mad og drikke i de 4 dage det stod på, og ikke mindst fra de ryttere der kom og deltog udefra – på trods af at vi tog os betalt for at byde dem indenfor.

Derudover fik vi også afholdt en rigtig flot jagt som i 2010, Jagten blev som vanligt bygget af Linda Laursen, som også sammen med hendes mand og forældre, Sofie Skovly, Bent Ruthman, Helle Klestrup mfl. Flot gået Jagtudvalg, og tak til alle de hjælpende hænder der endnu en gang gjorde det muligt at samles en smuk maj søndag i den grønne bøgeskov.

Pony Games holdet var igen aktive til kvalifikationer i foråret og ikke mindst til Landsfinalerne, hvor vi drog af sted med hele 2 hold, begge på et wildcard.

Begge hold gjorde det rigtigt flot, på trods af at nogle af de gode rutinerede ponyer i løbet af kvalifikationerne måtte skiftes ud på grund af sygdom og holdene endte med reduceret antal på kun 4 deltagere pr. hold.

Vores C-hold ente på en 6. plads ud af 13 hold, og B-holdet endte på en 8. plads ud af de 11 hold. Men ikke mindst havde vi en utroligt hyggelig tur, med stor opbakning fra forældre og søskende, der blev hygget i stor stil i de 3 dage vi sammen var af sted.

I efteråret fik vi afholdt et rigtigt godt spring kursus, hvor Ida Mundberg gav en god og kvalificeret undervisning til hele 25 af vores egne medlemmer, hvor alders gruppen spredte sig fra 8 år og til midt i 40érne – også dette arrangement blev tilbudt til vores medlemmer ganske gratis.

I samarbejde med Engtoft blev der startet intropas op som en del af rideskoleundervisningen, det er starten for de nye ryttere til ryttermærkeundervisningen – igen en gratis aktivitet som har været en stor succes.

I forlængelsen af intropassene blev der startet et ryttemærke 1 kursus op, med Katrine Ruthman som underviser, her har ca. 16 piger hver tirsdag været samlet i rytterstuen til teori og i stalden til praktisk undervisning – igen en gratis aktivitet til vores egne medlemmer – den første halvdel af eleverne skal til prøve på lørdag – så lad os ønske dem held og lykke.

Vi nåede her i begyndelse af 2011 også lige at få et dressurkursus med Marie Louise Larsen, 12 dressurrytter samledes igen ganske gratis og nød godt af Marie Louises gode undervisning.

Sidst men helt sikkert ikke mindst har vi sammen med Engtoft været med værter ved det absolut første kørestævne som blev afholdt  af ”fakse kuskene” i lørdags (12/2) – det var super spændende at se denne del af hestsporten, og hele stedet sydede af spænding, godt humør og glade kuske. ØSR holdt biksen åben og der var absolut run på vi måtte simpelt hen melde næsten udsolgt ud på eftermiddagen .

Den eneste grund til at alle disse arrangementer har kunnet lykkes med så stor succes er at vi dels har et rigtigt godt og aktivt stævne og aktivitets udvalg, som består af Christina Lyngholm, Mette Meyer, Charlotte Mundberg, Mette Sidor, Niels Hejlskov og mig selv sagde hunden.

Desværre må vi jo i år sige farvel til Niels Hejlskov og Mette Meyer, som har valgt at trække sig ud af arbejdet her i ØSR, da deres datter Klare i gennem flere år har været medlem i FKR, heldigvis har de begge lovet at komme og være med til vores distriktsstævne i februar og Niels har også lovet at være konsulent på IT siden, Tak til jer begge to – vi kommer helt bestem til at savne jer.

Bent Ruthman som jo sammen med Charlotte M skaffer alle de flotte sponsorpræmier skal også have en stor hånd – de gør virkelig en kæmpe stor indsats.

Junior udvalget gik i luften og afholdt i oktober en overnatning, helt planlagt af pigerne selv. Flot piger der var 25 glade piger i rytterstuen og nogle gode forældre der kom og lavede mad, og overnattede sammen med jer. Fortsæt i endelig – vi bevilger gerne al det slik og kage i kan spise J

Derudover skyldes det jer kære medlemmer og jeres forældre og sågar bedsteforældre, fordi i til arrangement efter arrangement stiller op med jeres hjælpende hænder – det vil jeg gerne sige jer tusind tak for – vi håber at i også i det kommende år vil give en hånd med, så ØSR forsat kan være en aktiv og sjov klub.

En anden ufravigelig grund til vores store succes ved stævner og arrangementer skyldes uden tvivl biksen – som ledes med sikker hånd af Jette og Ivan Normand, samt Bente og Finn Grøn som dog fra i år begynder overdragelsen til de nye Biksfolk, Helle Nielsen, Ulla Dahl, Janne og Rene Nielsen – Biksen får altid super god omtale både her i ØSR og også rundt omkring i oplandet – det er jeg helt sikker på den bliver ved med, for både Helle, Ulla og Rene har jo lige holdt generalprøve her i lørdags – og det må siges at det skete med stor succes. – Tak til jer alle, uden biksen gik det bare ikke.

PuHa jeg blev helt træt da jeg listede op hvor meget der egentlig har været i gang i 2010, det har været hårdt, men hvor har vi også haft det sjovt J

Så har jeg en lille bøn fra alle de meget aktive frivillige, hold jer nu ikke tilbage når vi lidt senere har valg til udvalgene, og bestyrelsen - kom på banen – jo flere vi er til at deles om arbejdet jo nemmere er det for alle, og vi har det faktisk rigtig hyggeligt.

I 2011 har vi igen mange spændende aktiviteter i gang, 1 distriktsstævne i dressur, et distriktsstævne i spring, 2 klubstævner, jagt, ponygames undervisning, og konkurrence deltagelse, Ryttermærke 2 undervisning, ryttermærke 3+4 weekendkursus, førstehjælpskursus og så den nye spændende aktivitet kørsel og mon ikke der dukker mere op i løbet af året.

Igen i år vil jeg opfordre til at komme på banen både medlemmer og forældre, klubben støtter gerne gode ideer økonomisk, hvis i har lyst til at føre dem ud i livet.

Sidst men absolut ikke mindst, tak til familien Mundberg, uden det godt samarbejde mellem ØSR og Engtoft var det aldrig gået, I er super gode til at se muligheder frem for begrænsninger – Det er super dejligt at have så gode værter som klub.

Tusind tak for et spændende 2010, jeg glæder mig til et mindst ligeså spændende 2011

Helle Christensen

Formand

ØstSjællands Rideklub

 1. Regnskab fremlægges af Jette Normand:

      Klubbens beholdning er pr. 31.12 2010: 95.386,09

ØSR - Østsjællands RideklubRegnskab for perioden 01.01 2010 - 31.12 2010


BENÆVNELSE

Indtægter

Udgifter

Medlemskontingent

24.100,00


Tilskud Stevns Kommune

45.904,00


Biksen

9.373,74


Tilskud fra Nordea Fonden

5.000,00


Stævner

16.460,55


Jagt

1.670,50


Dansk Rideforbund kontingenter/licenser


-10.374,60

Disstrikt 3


-6.192,00

Lokaleleje, Engtoft


-40.000,00

Pony Games


-327,69

Landsfinale Pony  Games


-1.069,50

Ryttermærkeundervisning


-692,45

Springkursus


-2.500,00

Juniorarrangement


-2.468,61

Kontorhold


-3.391,75

Foreningsrekvisitter


-22.123,53

Rangliste


-4.440,00

Renter

9,38


I alt

102.518,17

-93.580,13

Balance

8.938,04

AktiverKontantbeholdning

0,00


Bank - 3491 529 015

24.477,48


Bank - 4374 763 224

20.128,20


Bank - 6060 018 081

50.780,41


Beholdning 31.12 2010

95.386,09

Beholdning 01.01 2010 - 3491 529 015

-21.314,61


Beholdning 01.01 2010 - 4374 766 224

-10.753,33


Beholdning 01.01 2010 - 6060 018 081

-54.380,11


Beholdning 01.01 2010

-86.448,05

Overskud 2010

8.938,04

Dato/Underskrift bestyrelsen:19.01.2011


Helle Christensen, formand:Jette Normand, kasserer:Christina Lyngholm Adriansen, sekretær:Niels Hejlskov, bestyrelsesmedlem:Bent Ruthmann, bestyrelsesmedlem:


Dato/Underskrift bilagskontrolant:
Dato/Underskrift bilagskontrolant:

5. Fastsættelse af kontingent:

    Bestyrelsen fremlægger at medlemskontingentet skal stige med 50 kr. pr. 2012.

    Grundet prisstigninger, samt tilskud fra kommunen frafalder.

    Der stemmes for med 14 stemmer og ingen imod.

6. Indkomne forslag:

    Nuancering af rangliste, man opnår lidt flere point hvis man starter distriktstævne (c-stævner),

    da det er svære at opnå placering ved c- stævner, samt en ny rangliste til rideskoleelever.

    Alle fremmødte stemte for.

7. Valg af bestyrelse:

    Helle er valgt som formand for endnu 1 år.

    Lisa Jordan er valgt som kasser, da Jette Normand, som ønsker at træde ud.

    Helle Nielsen træder ind som suppleant i stedet for Niels Hejlskov, som ønsker at træde ud af

    bestyrelsen.

    Janne Nielsen træder ind som suppleant.

8. Nedsættelse af udvalg:

- Stævneudvalg: Helle Christensen, Mette Sidor, Christina L. Adriansen, Charlotte M. Hansen.

- Jagtudvalg: Linda Laursen, Erik Hanson, Bent Ruthmann og Helle Klestrup.

- Biksudvalg: Helle Nielsen, Janne og Rene Nielsen, Ulla Dahl, 

- Juniorudvalg: En masse juniorere, blandt andre Clara Sidor, Ida Hanson, Jessica Andreasen,      Lise Hanson, Mette Simonsen, Catrine H. Christensen mfl.

      - Køreudvalg: Susana Johansen, Jørgen Jensen, Amanda Justesen, Gyda Andersen, Jørgen Andersen, Kurt Thuesen, Susanne T. Clausen og Jørgen Clausen

9. Fairplayer:

- Fairplayerkasketten går til Helle Nielsen!!

10. Ranglistevinderne:

-Ranglistevinderen af pony dressur:

                3 : Clara H.L. Sidor

                2: Amalie Nielsen

                1: Daniella Randrup

-Ranglistevinderen af pony spring:

                3: Ida G. Hansson

                2: Amalie Nielsen

                1: Mille Lykke Jørgensen

- Ranglistevinderen af hest dressur:

                3: Rikke Mølgaard

                2: Rise Larsen

                1: Cindy Andreasen

-          Ranglistevinderen af hest spring:

                3: Rise Larsen

                2: Cindy Andreasen

                1: Freja Rasmussen

-          Ranglistevinderen af military pony:

                1: Ida Hansson

-          Ranglistevinderen af military hest:

                1: Maria Juul Hansen

11. Evt.

-  En lille opfordring til alle forældre, kom gerne og vær med til generalforsamlingen.

-  Når der indberettes til Cindy ang. Ranglisten, brug skemaet på hjemmesiden og udfyld det grundigt.

- Stort tak fra køreudvalget, de er glade for at blive modtaget så godt i ØSR

 

 

Referat 2010

Referat af ØstSjællands Rideklubs ordinære generalforsamling den 25-2-2010.

1. Valg af dirigent: Mette Meyer

2. Valg af 2 stemmetællere: Lars Hansen og Cindy Andreasen.