Ordinær generalforsamling


tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 19:00 i Rytterstuen på Engtoft 

Dagsorden 

 

 • Valg af dirigent - Charlotte M er valgt

 

 • Valg af 2 stemmetællere - Nadia og Janne,

 

 • Formandens beretning (v. Katrine)

          Katrine gav en kort og sjov beretning omkring hvad der var sket i 2023.. - Formands beretning godkendt

 

 • Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab (v. Elisabeth) 

 

  

Regnskab ØSR 2022

Del siden

           Regnskab Godkendt

 

 • Fastsættelse af kontingent for 2024 (v. Elisabeth) - Ingen ændring 

 

 

 • Bestyrelsen stiller ønsker om vedtægtsændring:

 

 • 7. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Som skal have relation til klubben i mindst 3 måneder.  På den ordinære generalforsamling vælges formanden og kassereren direkte og herefter de resterende bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes vælges 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primæ udvalg. 
 • 8. Formanden og kassereren vælges for 1 år ad gangen, genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen, genvalg kan finde sted.

 

      Ønskes ændret til:

 • 7. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Som skal have relation til klubben i mindst 3 måneder. På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 2 år. Ligeledes vælges 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter for 2 år. 
 • 8. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart, og senest 14 dage, efter ordinær generalforsamling og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primær udvalg. 

 

      Ens stemmet vedtaget

 

 • Banken kræver ændring af:
  • 10.Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv efter bedste evne. Prokura kan meddeles formanden og kassereren, der herefter er bemyndiget til på bestyrelsens vegne at råde over klubbens midler.


 • Skal ændres til:
 • 10.Tegningsregler og hæftelse

          Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

          Stk. 2. Kassereren står for varetagelses af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren og                  formanden kan råde over foreningens konti, herunder betalings kort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

          Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de formyndelser, der påhviler foreningen.

 

       Ens stemmet vedtaget

 

 

 

 • Valg af ”formand”, ”kasserer”, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter

 

 • Formand Katrine Vestervang Riviére - er på valg., Modtager genvalg - Genvalgt
 • Kasserer Elisabeth Palm Pedersen - er på valg, Modtager genvalg  - Genvalgt
 • Bestyrelsesmedlem Signe Landsgrav – er på valg, Modtager ikke genvalg – Mona Hyldahl er valgt
 • Bestyrelsesmedlem Clara Ryom - er på valg, Modtager ikke genvalg – Nadia er valgt
 • Bestyrelsesmedlem Charlotte Cerqueira - er på valg, Modtager ikke genvalg – Annemette Mundberg er valgt
 • Suppleant Lisa Jordan – er på valg., Modtager genvalg - Genvalgt
 • Bilagskontrollant Tina Poulsen - er på valg, Modtager genvalg - Genvalgt

 

 

 • Valg af udvalgsmedlemmer


 • Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget - Charlotte M. Ida. Mie. Lisa. Hanne F. Katrine R. Nikoline. Lotte. Elisabeth. Anne-Sofie Sund
 • Sponsorudvalg - Charlotte. Mie. Ida. Hanne F. Dennis. Camilla
 • Biksudvalg. - Bettina. Trine M. Nathalie
 • Juniorudvalg - Nikoline. Nathalie. Nicole. Trine M. Mille K. Magnus. Malou. Vibeke
 • Rangliste ansvarlig - Lisa
 • Webmaster - Lisa

 

 

 • Eventuelt
 • Stævne hjælp. Hvad kan vi gøre for der kommer flere hjælper?
 •      2 mands hånd for at fortælle hvad det drejer sig om
 •      Skal der være konsekvens at man ikke hjælper
 •      Synliggøre hvad belønning er
 •      2 timer i stedet for 3 timer. Har man ikke selv mulighed skal man sende en anden.
 •      Flere voksne
 •      Opslag om hjælper på bane, til rytter udefra, når de alligevel rider
 •      Lodder for hver time man hjælper. Så der er gevinst i lodtrækning.
 •      Bedre info til rideskole rytter, om hjælper
 •      Opslag til rideskolen.

 

 • Hvilke arrangementer kunne være interessante for jer udover stævner?
 •      Kæpheste stævner – junior udvalg
 •      Dressurkursus
 •      Rundbold – junior udvalg

 

 

 • Championatliste D3, er lavet om til mail i stedet for elektronisk. (Husk i selv skal melde ind der)

Link til D3 hjemmeside. https://d3-drf.dk/indberetning1

 

 • Kontingent betaling. Har man ikke betalt må der ikke rides stævner for ØSR. Man er ikke berettiget til rangliste point, rosenparade og andre aktiviteter under ØSR. Der er krav om at alle rideskole elever er medlemmer af ØSR.


 •  
 • Uddeling af præmier til årets rangliste vindere, Rosenparade og evt. til årets ”Fair Player”.

                      Fair play vinder 2022 blev: Magnus og Lisa

Generalforsamling tirsdag d. 08. februar kl. 19:00 

i Rytterstuen på Engtoft og via teams.
 

Dagsorden 

Valg af dirigent og stemmetæller

 1.  Valg af dirigent  - Charlotte M. er valgt
 2. Valg af 2 stemmetællere  - Sissel og Nathalie.

 Formandens beretning (v. Heidi)  - Formandens beretning er godkendt.

 Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab (v. Laila)  - Regnskab er godkendt.

 Fastsættelse af kontingent for 2023 (v. Laila) 

Bestyrelsen ønsker ændring for senior medlemskab:

Senior - 350 kr. nedsat med 50 kr.

Junior – 250 kr.

Passiv – 175 kr. 

 Vedtaget.

Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail oesr-rideklub@live.dk eller formand-oesr@outlook.dk 

 Bestyrelsen ønsker vedtægtsændring i forbindelse med medlemskab og hold konkurrencer. Pt. Lyder det:

 • Bestyrelsen i ØSR kan i forbindelse med holdmesterskaber, donere gæstemedlemskaber til ryttere der ønsker at starte holdmesterskab for ØSR. Hvis holdet består af 3 eller 4 ryttere, skal minimum en af rytterne være medlem af ØSR, de andre ryttere kan herefter ansøge om gæstemedlemskab. Hvis holdet består af 6 eller flere ryttere, skal minimum to af rytterne være medlem af ØSR, de andre ryttere kan herefter ansøge om gæstemedlemskab. Gæstemedlemskaber er kun gældende ved holdmesterskaber og man er ikke startberettiget til ØSR klubmesterskab eller andet som enkelt ekvipage. Gæstemedlemskaber er IKKE pointgivende til ranglisten.

Ønskes ændret til:

Bestyrelsen i ØSR kan i forbindelse med holdmesterskaber (minimum på C-niveau) donere gæstemedlemskaber til ryttere der ønsker at starte holdmesterskab for ØSR. Der er krav om minimum 2 af holddeltagerne er fuldt betalende medlemmer for ØSR, de andre ryttere kan herefter ansøge om gæstemedlemskab. Gæstemedlemskaber er kun gældende ved holdmesterskaber og man er ikke startberettiget til ØSR klubmesterskab eller andet som enkelt ekvipage. Gæstemedlemskaber er IKKE pointgivende til ranglisten.

Vedtaget

 Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter 

 • Formand vælges hvert år. 

Heidi Lundsteen er på valg. ønsker ikke genvalg 

Katrine Vestervang Riviére er valgt

Kassere vælges hvert år.

Laila Weilstrup er på valg. ønsker ikke genvalg 

Elisabeth Palm Pedersen er valgt.

 • Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 

Mie Mundberg - er på valg. Ønsker genvalg- genvalgt

Ida Mundberg - er på valg. Ønsker genvalg - genvalgt

Charlotte Cerqueira - er på valg. Ønsker genvalg - genvalgt

Signe Landsgrav – er ikke på valg

Clara Ryom - er ikke på valg

 • Suppleanter vælges for 2 år.  

Hanne Gødvad Petersen - er på valg. Ønsker genvalg - genvalgt

Lisa Jordan – er ikke på valg

 • Bilagskontrollanter vælges for 2 år.  

Tina Poulsen - er ikke på valg 

Niels Lindeburg - er på valg - genvalgt

Valg af udvalgsmedlemmer

 • Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget 

Består af Charlotte M. Heidi. Clara. Ida. Mie. Lisa. Charlotte C. Signe. Hanne F. Katrine R. Nikoline. Lotte. Elisabeth.

 • Sponsorudvalg 

Består afCharlotte. Mie. Ida. Lotte. Hanne F. Signe. Dennis.

 • Jagtudvalg

Består af Charlotte. Tina. Ida. Camilla. Hanne P. Helle Juul.

 • Biksudvalg 

Består pt. af Bettina. Julie. Trine M.

 • Juniorudvalg. 

Består af Nikoline. Loke. Nathalie. Nicole. Catharina. Floria. Sissel. Trine M. Mille K. Magnus.

 • Rangliste ansvarlig 

Består af Lisa

 • Webmaster 

Består af Lisa. Mikkel

Eventuelt

ØSR 50-års Jubilæum bliver fejret 5/3-2022.

Et fond udvalg, Sættes i gang af bestyrelsen

Uddeling af præmier til årets rangliste vindere.

Rosenparade

Årets ”Fair Player”. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag d. 26. august 2021 kl. 19:30

i Rytterstuen på Engtoft

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent - Charlotte Mundberg

 

2. Valg af 2 stemmetællere - Laila + Lotte

 

3. Formandens beretning (v. Heidi)

Godkendt.

 

4. Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab (v. Laila)

Regnskab er ikke godkendt, da det er endnu ikke kontrolleret.

Ekstra ordinær generalforsamling for godkendelse af regnskab torsdag d. 7

oktober kl. 19:00

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2021 (v. Laila)

Fortsat det samme.

 

6. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail oesr-rideklub@live.dk eller formandoesr@outlook.dk) - Ingen forslag indkommet

 

7. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og

bilagskontrollanter

 

a. Formand vælges hvert år.

Heidi Lundsteen er på valg. Genvalgt

 

b. Kasserer vælges hver år.

Laila Weilstrup er på valg. Genvalgt

 

c. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Mie Mundberg er ikke på valg

Ida Mundberg er ikke på valg

Charlotte Cerqueira er ikke på valg

 

Julie E. Pedersen er på valg - ønsker ikke genvalg

Signe  Landsgrav er valgt

 

Lisa Jordan er på valg.

Clara Ryom er valgt

 

d. Suppleanter vælges for 2 år.

Hanne Gødvad Petersen er ikke på valg

Linette Møller Andersen er på valg.

Lisa Jordan er valgt

 

e. Bilagskontrollanter vælges for 2 år.

Tina Poulsen er på valg - genvalgt

Niels Lindeburg er ikke på valg

 

8. Valg af udvalgsmedlemmer

 

a. Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget

Charlotte M. Heidi. Laila. Clara. Ida. Mie. Lisa. Charlotte C. Signe.

Hanne F.

 

b. Sponsorudvalg

Charlotte. Mie. Ida. Lotte. Hanne F. Signe

 

c. Jagtudvalg

Charlotte. Tina. Ida. Camilla. Hanne P.

 

d. Biksudvalg

Bettina. Julie.

 

e. Juniorudvalg. 

Nikoline. Loke. Nathalie. Dicte. Nicole. Catharina. Floria

 

f. Rangliste ansvarlig

Lisa

 

g. Webmaster

Lisa. Mikkel

 

9. Eventuelt

10. Uddeling af præmier til årets rangliste vindere, Rosenparade og evt. til årets

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag d. 25. februar kl. 19

i Rytterstuen på Engtoft

Dagsorden

Valg af dirigent: Charlotte valgt.

Valg af 2 stemmetællere: Julie og Johan

Formandens beretning (v. Heidi)

Godkendt

Heidi fortalte en gennemgang om hvad der var sket i løbet af 2019, især blev der lagt vægt på stævnerne. Hvad vi som klub gør godt og hvad der kan gøres bedre f.eks er vores dommertårne alt for små.

Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab (v. Rikke)

Godkendt.

Regnskab 2019


indtægt

udgift

Kontingenter

18.850,00


Stevns Kommune

50.451,81


Fastelavnsstævne

3.147,55


Dressur C-stævne Juni + jagt

21.183,97


Klubmesterskabsstævne

16.130,60


Aftenstævne

2.292,74


Julestævne

19.195,14


Telmore


954,00

Bankgebyrer


1.008,96

Kontor-drift


20.564,80

husleje


48.000,00

DRF+D3


8.360,00

Generalforsamling


2.917,75

Ridehusbund


30.000,00

Rosetter mm


15.163,75

Stevnsmesterskabet


956,74

Kassebeholdning (fast beløb)

1.000,00


I alt

131.251,81

127.926,00

 

Balance overskud/underskud                                                         3.325,81

konto pr. 01.01.19                                                   97.185,93

Kontant beholdning pr 31.12.19                        13.941,75

konto pr. 31.12.19                                                   86.569,99

difference konto                                                     3.325,81                                        

Spørgsmål til forbrug på rosetter. Er der mulighed for at sætte beløbet ned.

Fastsættelse af kontingent for 2021 (v. Rikke)

9 stemmer for og 3 i mod så forslag er vedtaget.

 

 • Junior            : 250 kr
 • Senior           : 400 kr.
 • Passiv           : 175 kr.

 

Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail oesr-rideklub@live.dk eller formand-oesr@outlook.dk

Vi har på nuværende tidspunkt to forslag til vedtægtsændringer, som står herunder.

     Forslag til vedtægtsændring i §3:

 •  Nuværende: Det er muligt at købe 3 måneders gæstemedlemskab for ½ pris i forhold til normal pris. Der kan kun købes gæstemedlemsskab i forbindelse med hold deltagelse hvor man vil stille med et ØSR hold, dermed må forstås at man ikke er startberettiget til deltagelse i klubmesterskab og andre stævner som enkelt ekvipage.

 

 • Forslag til ændring: Bestyrelsen i ØSR kan i forbindelse med holdmesterskaber, donere gæstemedlemskaber til ryttere der ønsker at starte holdmesterskab for ØSR. Hvis holdet består af 3 eller 4 ryttere, skal minimum en af rytterne være medlem af ØSR, de andre ryttere kan herefter ansøge om gæstemedlemskab. Hvis holdet består af 6 eller flere ryttere, skal minimum to af rytterne være medlem af ØSR, de andre ryttere kan herefter ansøge om gæstemedlemskab.Gæstemedlemskaber er kun gældende ved holdmesterskaber og man er ikke startberettiget til ØSR klubmesterskab eller andet som enkelt ekvipage. Gæstemedlemskaber er IKKE pointgivende til ranglisten.
 • Enstemmigt vedtaget

 

 

Forslag til vedtægtsændring i §6

Nuværende: Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

 • Forslag til ændring: Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer
 • Enstemmigt vedtaget

 

Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter

Formand vælges hvert år. Heidi Lundsteen er på valg - Genvalgt

Kasserer vælges hver år. Laila Weilstrup er valgt

 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Mie Mundberg er på valg - genvalgt

Ida Mundberg er på valg – genvalgt

Lisa Jordan er valgt

Charlotte Cerqueira er valgt

Julie E. Pedersen er ikke på valg

 

 

Suppleanter vælges for 2 år.

Hanne Gødvad Petersen er valgt

Linette Møller Andersen er ikke på valg. 

 

Bilagskontrollanter vælges for 2 år.

Tina Poulsen er ikke på valg

Niels Lindeburg er på valg - genvalgt

 

Valg af udvalgsmedlemmer

Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget:  Charlotte. Heidi. Laila. Clara. Ida. Mie. Sarah. Lisa. Julie

 Sponsorudvalg: Charlotte. Mie. Ida. Rikke.

 

Jagtudvalg: Charlotte. Tina. Peter. Ida

 Biksudvalg: Bettina. Julie. Niels

 Juniorudvalg: Johan. Rikke. Dicte. Jean. Sidsel. Alberte. AK. Mille W.

 Rangliste ansvarlig: Lisa

 Webmaster: Sarah.

 

Eventuelt

Der er meget snak omkring dommertårne og ønske til det.

 • Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Peter. Joan.

 Uddeling af præmier til årets rangliste vindere, Rosenparade og evt. til årets ”Fair Player”.

 • Årets Fairplayer pris gives til den/de der har gjort en ekstraordinær indsats i ØSR i det forgangne år. Ønsker du at indstille en person til denne fantastiske pris, så send en mail til oesr-rideklub@live.dk eller formand-oesr@outlook.dk – Husk at skrive navnet på personen og en begrundelsen for indstillingen 😊

 

Referat generalforsamling

Tirsdag, den 5. februar 2019 kl. 19.00 i Rytterstuen på Engtoft

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

Charlotte

 

 1. Valg af 2 stemmetællere

Rikke. Susanne

 

 1. Formandens beretning (v. Lisa)

 

Jeg kunne sagtens starte denne beretning på den traditionelle måde og fortælle om de 3 gode stævner der blev afholdt i 2018. Vores foredrag med Kim Dietrichsen omkring det at være sportsudøver, men også forældre til en. Årets hyggelige Jule klippeklister osv.

Men i år Jeg har i år valgt at lave formandsberetningen på en lidt anden måde.

For 9 år siden stod jeg som mor til en rideskolerytter for første gang på stævnepladsen herude, ved et ØSR-stævne. Det første der mødte mig i rytterstuen, var nogle søde og smilene damer der bød os velkommen. Da klassen var færdig var der rosetter til alle også dem der var faldet af i bomklassen, for bare det man havde prøvet, var flot. Biksen blev på daværende tidspunkt betjent af forældre til tidligere medlemmer, der slet ikke red mere.

Det der dengang mødte mig, var et fællesskab, sammenhold og glæden ved at gøre noget for andre. Noget man ønskede at blive en del af. For man var velkommen også selv om man ikke mere havde sin daglige gang her på Engtoft eller havde kendskab til ØSR.

Når jeg nu ser tilbage, er der nogle ting der ikke er forandret. Der sidder fortsat nogle søde smilende piger når man kommer ind i rytterstuen. Der står fortsat nogle kvinder i biksen der intet har med deres voksnes døtres ridning at gøre.  Der er rigtig mange der kæmper en brav kamp for at komme igennem sådan en weekend.

Når det så er sagt er der alligevel en ting der er meget forandret. Vi mangler mere end nogle siden fællesskab og sammenhold. Her I 2018, havde vi det svært med at få stævner til at køre rundt med hensyn til hjælper, det var de samme 10-12 piger/mødre der mødte op og fik et stævne til at hænge sammen. Desværre køre disse personer også træt. De trænger helt sikkert også til at sove længe søndag morgen, men husk lige på dit eget eller dit barns første stævne, der stod der også nogle klar til at hjælpe dig for morgenstunden.

 

Vi skal derfor alle til at tænke på en ny måde. Hvis det er dit barn der ridder, så se det som et ekstra bånd til dit barn at være del af dette fællesskab, det lære de også meget af.

Hvis du selv er rytter, så se det som en anden måde at være sammen med dine venner på.

Den bedste belønning her i livet er at se andre blive glade. Jeg oplevede i år en lille pige på 7 år, hun red for første gang sit dressurprogram alene. Hun fik ikke nogen placering, men for hende var det også helt lige meget, for hun fik en roset. Hun tuede simpelthen fordi hun bare var så glad. Og det var den bedste belønning jeg kunne få, for alle de aftner og nætter jeg har siddet med klargøring til stævne.

 

Lad os derfor i aften byde genganger og nye velkommen til vores fællesskab. Om du selv er rytter, er forældre til rytter, eller bare fordi du har lyst til at være en del af ØSR. For det er ved dette sammenhold ØSR fortsat skal køre rundt.

 

 

 1. Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab (v. Heidi)

Regnskab godkendt.

 


indtægt

udgift
Kontingenter

21.625,00

Stevns Kommune

38.600,48

Dressurstævne

3.518,76

Stævne m Klubmesterskab

1.217,50

Julestævne

9.668,10Telmore


-1.848,00
Bankgebyrer


-888,00
Kontor-drift


-14.267,41
Husleje


-48.000,00
DRF+D3


-11.133,40
Generalforsamling


-5.893,75
Kim Coach


-7.570,35


Kassebeholdning

1.000,00


altid 1000kr i kasseI alt

74.629,84

-89.600,91


Balance Overskud/underskud

-14.971,07konto pr. 010118

112.156,96

konto pr. 311218

97.185,93difference konto

-14.971,03
0,04

 

 

 

 1. Fastsættelse af kontingent (v. Heidi)

Kontingent fastholdes i 2020

 

 

 1. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail oesr-rideklub@live.dk eller formand-oesr@outlook.dk

Ingen forslag modtaget

Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter

 1. Formand

Lisa Jordan er på valg for 1 år (modtager IKKE genvalg)

Heidi Lundsteen er valgt.

 1. Kasserer

Heidi Lundsteen er på valg for 1 år (modtager IKKE genvalg)

Rikke Andersen er valgt.

 1. Bestyrelsesmedlemmer

Julie E. Pedersen er på valg for 2 år (modtager gerne genvalg)

Julie er genvalgt.

Mie Mundberg er ikke på valg

Ida Mundberg er ikke på valg

 1. Suppleanter

Linette Møller Andersen er på valg for 2 år (modtager gerne genvalg)

Linette er valgt

Dianna Bøgeskov Schramm er ikke på valg

 1. Bilagskontrollanter

Tina Poulsen er på valg (modtager gerne genvalg)

Tina er valgt

Niels Lindeburg er ikke på valg

Valg af udvalgsmedlemmer

 1. Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget

Heidi, Rikke, Sarah, Neel, Clara, Mie, Ida, Charlotte.

 1. Sponsorudvalg

Helen, Trine, Charlotte, Nanna, Mie, Mette, Linette

 1. Jagtudvalg

Tina. Neel. Clara. Charlotte. Ida. Mie, Nanna 

 1. Biksudvalg

Niels, Yvonne, Julie. Bettina.

 1. Juniorudvalg. 

Susanne, Nanna, Josefine, Zoe, Sarah M. Alberte, Simone, Mille Dicte. Tia. Jean.  L. Nikoline.

 1. Rangliste ansvarlig

Lisa.

 1. Webmaster

Sarah F.

 1. Eventuelt

Susanne Lundberg. Spurte om det var muligt at lave en hjælpe liste med opgaver der kunne laves ugen op til stævner, så man kunne hjælpe på denne måde. Hvis man ikke havde mulighed for at være der på selve stævne dagen.

Rosenparaden:

Her i 2018 har vi valgt at indføre en ny tradition. Rosenparaden har i mange år været en del af ridesporten når det galt A/B rytter. Nogle enkelte distrikter gør det også for C-rytter (dog ikke D3 som ØSR tilhøre) Her i ØSR er den så tilknyttet vores medlemmer

Men hvad er rosenparaden.

Læste det på et tidspunkt var sådan man fik en rose i trøst ved årets sidste stævne, idet man faktisk ikke tog ponyen med hjem, da der ventede en ny ejer med en trailer på stævnepladsen eller man stoppede op på vejen hjem og læssede den af til dens nye ejer. Da den nu var solgt videre, sådan er det heldigvis ikke helt mere. I dag er formålet mere at festliggøre de 16-årige rytteres afslutning på deres ”ponytid”.

Så I aften er det årgang 2002 der siger et forsinket farvel til ponytiden, Vi har i ØSR 2 piger der derfor skal fejres.

Simone og Julie, der er repræsentant for Rebekka der pt. er på efterskole og derfor ikke kan være her i aften.

Simone stopper sin ponytid af med Buller. Tidligere har hun også haft en pony der hed Victor. Af succes vil hun tænke tilbage på de gode oplevelser hun har haft til Christmas show, D4 horse show, samt distriktsmesterskabet for hold i 2018. I fremtiden håber Simone på fortsat at starte nogle D-klasser på Buller.

Simone vil gerne benytte lejligheden til at takke sin mor og far, Ida og Mille og Rikke for at de altid hjælper i hverdagen og til stævner, når hun har haft brug for det.

Rebecca har faktisk ikke redet på ponyer i længere tid. Dog måtte hun hurtigt rykke fra hesteklasse over til ponyklasse forrige år til klubmesterskabet, grundet skadet hest. Det klarede hun nu super fint, når man tænker på hun aldrig havde siddet på ponyen. Lige pt. tager hun en pause fra ØSR da hun er på efterskole, derefter venter gymnasiet. Rebecca drømmer om en dag at blive heste ejer.

Rebecca vil gerne takke Vicki for god og lærerig undervisning.

 1. Uddeling af præmier til årets rangliste vindere og evt. til årets ”Fair Player”

Fair Player 2019:

I år er der kommet 2 nomineringer ind og vi mente de begge skal belønnes.

Første gives for god opbakning, smil og godt humør ude og hjemme ved stævner. Også selvom man ikke selv har haft den bedste tur. Har der alligevel være overskud til støtte og vise glæde på andres vegne. Dicte Lundsteen

Anden er en genganger, og også denne gang gives prisen til denne person for hjælpsomhed. Dette gælder ved ØSR stævner også selvom man ikke selv er deltager. I rideskolen når der mangler hjælper. I stalden når der er ponyer der skal blive passes. Caroline Jordan

Ranglistevindere 2018 - Pony Dressur
Placering

Rytter

Pony

Point i alt

1

Alberte Josefine Harsbo

Engtofts Lad

135

1

Tia Lundberg

West Side Blue Hit

135

2

Caroline Eggert Jordan

Vordegaards Matti

42

3

Victoria Bøgeskov Schramm

Staldmarups Beverly Hills

34

Ranglistevindere 2018 - Pony Spring
Placering

Rytter

Pony

Point i alt

1

Jean Ferdinand Kluge

Kokkedals Elara

264

2

Tia Lundberg

WR Marbles

232

3

Anne-Kathrine Hjorthøj

Laustfin Skellerød

216

Ranglistevindere 2018 - Hest Dressur
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Louise Helskov Christensen

Erdreiniog Trailblazer

87

2

Clara Ryom

Wonder Light

60

3

Mie Mundberg

Engtofts Soleo

36

Ranglistevindere 2018 - Hest Spring
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Kia Wallin

Ardyna

100

2

Ida Mundberg Hansen

Clonguish Casanova

35

3

Clara Ryom

Wonder Light

17

Ranglistevindere 2018 - Hest/Pony Military
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Freja Sørensen

Katrinedals Baldiamo

1

Ranglistevindere 2018 - Rideskole/Part Spring
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Josephine Kallesøe

Engtofts Gonilla

11

2

Sarah Lindeburg

Engtofts Benjamin

10

2

Julie Jepsen Schultz

Engtofts Gonilla

10

3

Maja Jepsen Schultz

Skousboe Candyfloss

9

Ranglistevindere 2018 - Rideskole/Part Dressur
Placering

Rytter

Hest

Point i alt

1

Freya Zacho Olsen

Engtofts Victor

24

2

Sarah Lindeburg

Engtofts Benjamin

21

3

Julie Caspersen

Engtofts Benjamin

13

Referat fra ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 27. februar 2018 kl. 19.00 i Rytterstuen på Engtoft

Dagsorden

 • Valg af dirigent :  Charlotte blev valgt
 • Valg af 2 stemmetællere: Nanna og Heidi
 •  Formandens beretning (v. Ida) Godkendt🙂

2017 Så er endnu et år gået 

Vi har igen i år haft nogle gode stævner.

Vi startede med et godt og velbesøgt C-stævne i spring for pony lørdag og hest søndag. Samt med D-klasser om fredagen, hvor alt var optaget.

Vi prøvede i år, at ligge vores klubmesterskab allerede i foråret. Det blev prøvet men, vi bestemte os også for at rykke det tilbage til sep. Fremefter.

Så afholdte vi et distrikts mesterskab for hold. Det så lidt sort ude med tilmeldinger, og vi endte da også med en enkelt stævne dag frem for en hel weekend. At der så kom en masse tilmeldinger på selv dage, grundet at flertallet af stævnebanerne på Sjælland stod under vand gav lige lidt ekstra arbejde i sidste øjeblik. Men dagen sluttede heldigvis i rigtigt godt humør da ØSR holdet kunne kalde sig distrikts mestre.

Et dressurstævne med C-klasser for hest lørdag og D-klasser for pony og hest søndag. Lørdag var desværre ikke velbesøgt, men til gengæld kunne vi ikke klemme en eneste ekvipage mere ind søndag.

Julestævnet forløb som altid, med masser af deltager og en super god stemning.

For at disse stævner kan løbe rundt. Må vi igen opfordre til at alle hjælper til. Det er dog mange af de samme ansigter, som er med til at trække det hårde læs hver gang, så derfor er det også et kommende ønske, at vi bliver ved med at hjælpe hinanden så vi kan få skabt en god klub, som kan levere nogen gode stævner og sammenhold, som der nogen gange godt kan mangle lidt af inden for ride verdenen. 

Jagten første søndag i maj, var igen en stor succes, med stor deltagelse på ca. 80 rytter. Dette kunne vi ikke havde gjort uden jagt udvalget, så en stor TAK til jer og for alt jeres indsats. Og vi håber på en god jagt igen i år. 

Så har der jo igen i år været afholdt Ryttermærker, klar, parat start kursus. Dressurkursus med berider Anne Ullegård og så slutte året af med terrænspringning v /Mia Hastrup

Generelt har det været et godt år og Tak til de forskellige udvalg der har været med til at gøre disse aktiviteter mulige og alle de frivillige der kommer og hjælper, håber i forsat vil gøre en fremsat indsats til de kommende stævner og andre arrangementer vi holder

Tak til familien på Engtoft for det gode samarbejde og vi håber fortsat på, at kunne blive ved med at have et godt samarbejde. 

Tak til jer alle og lad der fortsat blive masser af gode og sjove stunder, det er sådan jeg ønsker ØSR forbliver.

 

 • Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab (v. Lisa): Regnskab godkendt


indtægt

udgift


Kontingenter

27.475,00Vinterstævne c-distrikts

31.247,27Stevns Kommune

39.470,20Klar Parat Start

475,00Jagt 2017

4.223,25Sommerstævne-klubmester

218,11C_Spring september

470,55Oktober Dressur

-4.522,13Julestævne

15.079,32Telmore


-1.744,08


Bankgebyrer


-533,00


Ryttermærker


4.313,30


Kontor-drift


-31.685,80


Generalforsamling


-5.225,00


Husleje


-40.000,00


DRF+D3


-14.925,78


Dressurkursus


-3.053,85


Terræntræning


-1.696,85


Kassebeholdning

1.000,00


altid 1000kr i kasse

I alt

114.136,57

-94.551,06


Balance Overskud/underskud

19.585,51konto pr. 010117

92.571,95konto pr. 311217

112.156,96difference konto

19.585,01
-0,50Vedr.: Kontor-drift konto: Indeholder køb af Rosetter (13306 kr), ny printer, kontorartikler, printerpatroner, papir, kunstige blomster og julefrokost

 • Fastsættelse af kontingent (v. Lisa) : Ingen ændrig
 • Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail oesr-rideklub@live.dk eller formand-oesr@outlook.dk
 • Der er modtaget 2 rettidig.

Medlemskab. Ændring af ½ pris for medlemskab fra 1/10 -> 1/7. Det kræver dog fuld       medlemskab for at ride klubmesterskab. Ens stemmet Vedtaget  

Rangliste: Det kræver 3 personer på en rangliste for at udløse pokaler/præmier ved årets generalforsamling. Ens stemmet Vedtaget    

 • Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollantera.  
 • Formand Lisa Jordan valgt
 • Ida Mundberg er på valg for 1 år (modtager ikke genvalg til formandsposten)  
 •  Kasserer Heidi Lundsteen valgt.
 • Dorte Zacho er på valg for 1 år (modtager ikke genvalg)  
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Ida Mundberg valgt
 • Mie Mundberg valgt
 • Dianna Bøgeskov Schramm er på valg
 • Linette Møller Andersen er på valg (modtager IKKE genvalg)
 • Julie E. Pedersen er ikke på valg  
 • Suppleanter
 • Diana Bøgeskov Schramm valgt for 2 år
 • Linette Møller Andersen Valgt 1 år
 • Lisa Jordan er på valg for 2 år (modtager gerne genvalg)
 • Mie Mundberg er ikke på valg  
 • Bilagskontrollanter
 • Niels Lindeburg valgt
 • Dorte Schulz Jepsen er på valg for 2 år (modtager IKKE genvalg)
 • Tina Poulsen er ikke på valg.

Valg af udvalgsmedlemmer

 • Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget
 • Charlotte. Sarah. Neel. Clara. Lisa. Mie. Kia. Ida. Heidi.  
 • Sponsorudvalg
 • Mette. Nanna. Charlotte. Linette. Bettina. Mie  
 • Jagtudvalg
 • Tina. Neel. Clara. Charlotte. (Ida. Mie)  
 • Biksudvalg
 • Bettina. Diana. 
 • Juniorudvalg.
 • Clara. Neel. Dicte. Tia. Jean. Freja. Sarah L. Nikoline. Fraya Z. 
 • Rangliste ansvarlig
 • Jeanette.                
 • Eventuelt              

Uddeling af præmier til årets rangliste vindere og evt. til årets ”Fair Player” Der var hele 4 der i år have gjort sig fortjent til at kunne kalde sig fair player.  

Nikoline Poulsen for altid at være en god ven, og hjælper over for alle.  

Bettina Mundberg for altid at hjælpe, sørge for der er styr på alting når det gælder især biksen ved stævner.

Victoria Bøgeskov Schramm og Caroline Jordan, der i 2017 lærte 2 stævnesystemer at kende og tog ansvaret for alle indtastninger af tider og fejl ved alle springstævner, hvor de brugte hele dage i dommertårnet.Desuden for deres hjælp i dagligdagen især i rideskolen.   

Ranglisten 2017 Pony Dressur

Rytter

Pony

Point i alt

Tia Lundberg

West Side Blue Hit

74

Victoria Bøgeskov Schramm

No Hippo Naomi

49

Caroline Eggert Jordan

Lincoln Jakobsgaard

40

  Ranglisten 2017 Pony Spring

Rytter

Pony

Point i alt

Tia Lundberg

West Side Blue Hit

161

Nicoline Poulsen

Skousboe Candyflos

113

Jean Ferdinand Kluge

Kokkedals Elara

74

  Ranglisten 2017 Hest Dressur

Rytter

Hest

Point i alt

Linette Møller Andersen

Aarøs Ibenholt

40

Louise Sonnichsen

Safians Lafiqua

25

Camilla Zacho Larsen

Kadan de Mauretus

21

 Ranglisten 2017 Hest Spring

Rytter

Hest

Point i alt

Kia Wallin

Ardyna

85

Mie Mundberg Hansen

Gangnam Style

40

Camilla Zacho Larsen

Kadans de Mauretus

35

 Ranglisten 2017 Hest/Pony Military

Rytter

Hest

Point i alt

Camailla Zacho Larsen

Kadans de Mauretus

23

 Ranglisten 2017 for Rideskoleelever / Parter i spring

Rytter

Pony/Hest

Point i alt

Louise Emma Krogh Hansen

Engtofts Gonilla

33

Dicte Lundsteen-Berg

Engtofts Meteor

21

Sarah Lindeburg

Engtofts Meteor

12

 Ranglisten 2017 for Rideskoleelever / Parter i dressur

Rytter

Pony/Hest

Point i alt

Freya Zacho Olsen

Engtofts Victor

15

Alberte Josefine Harsbo

Engtofts Lad

13

Sarah Lindeburg

Engtofts Benjamin

12